Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СИТУАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ] - оперативне управління, яке полягає у необхідності прийняття управлін-ських рішень при виникненні проблем щодо економічної ситуації, що складається в про-цесі господарювання. Є доповненням до перспективного, стратегічного управління.

СИТУАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ [СИТУАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ] - метод управління, що базується на логічній схемі, яка передбачає: діагноз ситуації і визначення шляхів досягнення цілі; ви-явлення факторів, що впливають на рішен-ня, розробку й оцінку альтернатив; розробку тактики реалізації рішення. Ситуаційний підхід відбиває дві взаємозв'язані тенденції упобудові сучасних структур управління: 1) роз-виток спеціалізації щодо внутрішнього і зов-нішнього середовищ господарської органі-зації; 2) Інтеграцію функцій управління що-до характеристик розв'язуваних задач.

СИТУАЦІЯ [СИТУАЦИЯ] - збіг обставин і умов, що створюють певне становище (напр., кон'юнктуру ринку товарів, послуг).

СІ [СИ] - універсальна мова прог-рамування високого рівня, що має велику мобільність. Її часто називають "мовою сис-темного програмування", оскільки нею зручно записувати системні програми для міні-, мікро- ЕОМ усіх класів. Можливості мови Сі дозволяють повністю відмовитись від мови Асемблера при розробці програм. Розроблена Д. Рітчі у 1972 р.

СІБОР (СИБОР] - ставка за міжбанківськими депозитами в іноземній валюті на сінгапур-ському ринку.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО (СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО] - галузь економіки країни, що виробляє с.-г. продукцію рослинного і тваринного походження. Забезпечує потре-би у більшості продуктів харчування і в си-ровині для текстильної, взуттєвої, харчової та інших галузей промисловості.

СІЛЬСЬКИЙ РИНОК [СЕЛЬСКИЙ РЫНОК] - торговельне підприємство, спе-ціально обладнаний майданчик для прода-жу с.-г. продуктів у сільській місцевості.

СІМЕЙНА ВЛАСНІСТЬ [СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - власність, що належить на загальних засадах усім членам сім'ї і є одним із різновидів приватної власності.

СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ [СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ]-Див. Бюджет сім'ї.

СІТІ [СИТИ] - історичне ядро, центральна частина Лондона, місце скуп-чення фінансового і торговельного бізнесу держави і ділових кіл світу. С. - синонім британської фінансової олігархії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія