Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕРЕДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВЕЛИЧИНИ [СРЕДНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ] - Див. Середні економічні показники.

СЕРЕДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [СРЕДНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.] - середньостатистичні показники (величини), що визначаються як середні за кілька років за певною сукупністю економіч-них об'єктів в усій сукупності виробників і споживачів за методом обчислення не се-редніх арифметичних, а середньозважених величин. Напр., якщо одна людина має річ-ний дохід 2000 грн., дві - по 3000 грн. і дві- по 5000 грн., то їх середній дохід дорівнює (2000 +2х 3000 +2х 5000): 5 = 3600 грн. на одну людину.

СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТОК (СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК] -розмір заробітної плати, одержа-ної працівником за певний проміжок часу, що зберігається за ним під час чергової і додаткової відпусток, тимчасової втрати працездатності, пов'язаної з роботою, та в інших випадках, передбачених чинним за-конодавством. Застосовуються різні спо-соби обчислення С.з. залежно від того, на яких підставах проводиться оплата. Так, при обчисленні С.з. для оплати основної і додат-кової відпустки беруть до уваги всі види зар-плати, включаючи виробничі премії, допла-ти за надурочну роботу.

СЕРЕДНІЙ ПРИБУТОК (СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ] - рівний (рівнозначний) прибуток на однакові капітали, вкладені в різні галузі і сфери виробництва. Утворюється в процесі міжгалузевої конкуренції.

СЕРЕДНІЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ВКЛАДІВ [СРЕДНИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ВКЛАДОВ] - показник стабільності вкладів; визначаєть-ся діленням числа днів у році на показник оборотності вкладів.

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД [СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД] -період в економі-ці, що охоплює, як правило, від одного до п'я-ти-семи років. Поняття "С.п." застосовують у прогнозуванні, плануванні, кредитуванні.

СЕРЕДНЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ [СРЕДНЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ] - відношення річного прибутку до витрат, що знадобились для його отримання, яке ста-новить від 15 до 50 процентів.

СЕРЕДНЯ ЦІНА (СРЕДНЯЯ ЦЕНА] - Див. Ціна середня.

СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО [СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО] - обмежене виробництво продукції, товарів серіями, тобто окремими партіями значних розмірів, але не в масовому масштабі.

СЕРІЯ [СЕРИЯ] - 1. Сукупність цінних паперів, банків-ських білетів, що випущені під одним іден-тифікатором. 2. Група однорідних за спіль-ними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять. 3. Одна з відносно самостійних частин великого фільму.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія