Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СЕЛЕКТОРНИЙ КАНАЛ [СЕЛЕКТОРНЫЙ КАНАЛ] -канал введення-виведення, при-значений для швидкісного обміну даними між оперативною пам'яттю і швидкоді-ючими периферійними приладами. Може працювати тільки у монопольному режимі, тобто обслуговувати у кожний проміжок часу тільки один пристрій.

СЕЛЕНГ [СЕЛЕНГ] - різновид лізингу, спе-ціальна умова (зобов'язання), передбачена договором майнового найму. Полягає у пе-реданні власником прав на користування і розпорядження його майном селенг-компа-нії за певну плату, але за умови, що він за-лишається володарем переданого майна і може на першу вимогу повернути його.

СЕЛО [СЕЛО] -населений пункт, переваж-на більшість жителів якого працює в сіль-ському господарстві. Органом державної влади на території села є сільська рада. Від-несення населених пунктів до категорії сіл регулюється чинним законодавством.

СЕМАНТИКА (СЕМАНТИКА] - 1. Складова лінгвістики, що розглядає співвідношення між елементами мови та їх смисловими значеннями. 2. Загальний смисл знака або тексту. 3. Частина визначення мови програ-мування, що приписує сенс її конструкціям і дає змогу інтерпретувати тексти на цій мові за допомогою автомата або людини.

СЕМАНТИЧНА ПОМИЛКА [СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОШИБКА] - помилка у програмі, що не порушує правил синтаксису мови програму-вання.

СЕМЕСТР [СЕМЕСТР] - у вищих і середніх спеціальних навчаль-них закладах - половина навчального року.

СЕМІНАР [СЕМИНАР] - форма групових навчально-практичних занять студентів вузів, членів наукових гуртків, працівників окремих про-фесій, галузей знань.

СЕМІОТИКА [СЕМИОТИКА] - наука, що вивчає знакові системи, а також природні і штучні мови як знакові системи, які використовують для передання інфор-мації.

СЕН [СЕН]-японська розмінна монета, що чеканилася до 1945 р., а також розмінна монета Індонезії - дорівнює 1/100 рупії;
Камбоджі - 1/100 рієля; Малазії - 1/100 малазійського долара.

СЕНЕ [СЕНЕ] - розмінна монета Західного Самоа, дорівнює 1/100 тала.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія