Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

САЛЬДО АКТИВНЕ [САЛЬДО АКТИВНОЕ] -перевищення надходжень над видатками. Напр., грошових доходів над видатками підприємства за певний відтинок часу, вар-тості експорту порівняно з вартістю ім-порту, надходжень коштів з-за кордону над платежами за кордон тощо. С.а. назива-ють також позшпивнилі.

САЛЬДО ВЗАЄМНИХ РОЗРАХУНКІВ [САЛЬДО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ] - результат співвідношення платежів і надходжень кош-тів, що відбиваються на особовому рахунку господарської організації, підприємства, фірми, компанії за певний період.

САЛЬДО ДЕБЕТОВЕ [САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ] - перевищення підсумкових сум за дебетом рахунку порівняно з кредитом. По-казується в активі балансу.

САЛЬДО ДО ПЕРЕНЕСЕННЯ [САЛЬДО К ПЕРЕНОСУ] - операція з перенесення саль-до з одного звітно-фінансового періоду в ін-ший.

САЛЬДО КОНВЕРСІЇ [САЛЬДО КОНВЕРСИИ] - різниця між вартістю облігацій, що конвертуються, і вартістю акцій, що отри-муються натомість.

САЛЬДО КРЕДИТОВЕ [САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ] - 1. Перевищення підсумкових сум за кредитом рахунку порівняно з дебетом. По-казується у пасиві балансу. 2. У біржових операціях- заборгованість брокера або ди-лера клієнтові.

САЛЬДО НЕГАТИВНЕ [САЛЬДО НЕГАТИВНОЕ] - перевищення видатків над надхо-дженнями підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі - перевищення вар-тості імпорту порівняно з вартістю експорту.

САЛЬДО НЕТТО-ПРОЦЕНТІВ [САЛЬДО НЕТТО-ПРОЦЕНТОВ] - різниця між про-центом, що отримує банк за надання креди-ту, і процентом, який оплачується за залу-чені кошти, що використовуються для кре-дитування.

САЛЬДО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ [САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА] - різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія