Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

САБЛЕТ [САБЛЕТ] - передання чартеру одним фрахтівником для виконання іншо-му з умовою відповідальності основного фрахтівника за виконання взятих ним за договором зобов'язань.

САБОТАЖ [САБОТАЖ] - 1. Сві-доме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов'язків. 2. Прихо-ване протидіяння здійсненню небажаних заходів.

САДИБА [УСАДЬБА] - невелика ділянка землі з житловим будинком, господарськи-ми будівлями, садом і городом, що перебу-вають в особистому користуванні громадя-нина.

САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО [САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО] - об'єднан-ня, яке добровільно створюється робіт-никами і службовцями для колективного користування земельними ділянками. Організовуються в організаціях, уста-новах, на підприємствах, де є певна кіль-кість осіб, котрі бажають до нього вступи-ти. Членами товариства можуть бути ро-бітники і службовці, якідосягли 18-річно-го віку, а також пенсіонери. Основними завданнями С.т. є створення колектив-ного саду і його подальший розвиток для задоволення потреб у плодах, ягодах, ор-ганізація відпочинку; трудове виховання дітей.

САЖЕНЬ [САЖЕНЬ] - одиниця довжини. Див. також Міри.

САКВОЯЖ (САКВОЯЖ] - ручна дорожна сумка (торбина), виготов-лена зі шкіри або з іншого матеріалу, з замком.

САКРАМЕНТАЛЬНИЙ (САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ] - священний, ду-ховний, звичаєвий, традиційний.

САЛОН [САЛОН] - 1. Періодичні вистав-ки сучасного мистецтва, здебільшого у Франції (осінній, весняний С.). 2. Приміщен-ня для виставок, демонстрації товарів, а та-кож магазин, де продаються художньо ви-готовлені товари, витвори мистецтва, чи ательє, де робота виконується художньо. 3. Спеціальні торговельно-демонстраційні магазини. 4. Назва офіційних періодичних виставок у Парижі (авіаційний С.). 5. Кімна-та для прийому гостей у багатому домі (зас-тар.}, а також спільна вітальня у готелі. 6. Політичний чи літературно-мистецький гурток людей вибраного кола, що збирають-ся в домі приватної особи. 7. Внутрішнє при-міщення для пасажирів у літаку, автобусі, іншому транспорті, а також зала чекання в ательє, перукарні.

САЛЬДАР [САЛЬДАР] - ліквідувати, спла-тити, закрити рахунок, борг тощо.

САЛЬДО [САЛЬДО] - 1. Кінцевий результат фі-нансової діяльності (фінансової операції). Визначається як різниця між грошовими надходженнями і видатками за певний (звіт-ний) період. 2. У бухгалтерському обліку - різниця між активами і пасивами балансу. З. У міжнародних торговельних операціях - різниця між експортом та імпортом товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія