Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РУТИНЕР [РУТИНЕР] -люди-на бездумна, безініціативна, яка діє за шаб-лонами.

РУФІЯ [РУФИЯ] - грошова одиниця Маль-дівської Республіки, що дорівнює 100 лорі.

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ [ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ] - зміна сум грошо-вих коштів на банківських рахунках фізич-них і юридичних осіб. перехід грошей від одного власника до іншого.

РУХОМЕ МАЙНО [ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕС-ТВО] -Див. Рухомість.

РУХОМІСТЬ [ДВИЖИМОСТЬ] - майнові цінності, безпосередньо не пов'язані з зем-лею і не прикріплені до неї (на противагу нерухомості). До Р. належать речі, що мо-жуть переміщатись без істотної зміни їх властивостей (гроші, цінні папери, цінні речі тощо), а також майно, що здатне руха-тись (транспорт, худоба).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія