Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ [РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО] - повторення процесу виробництва в збільшеному обсязі. Процес Р.в. послідовно проходить чотири стадії - виробництво, розподіл, обмін і споживання. З кожним повторенням про-цесу виробництва відтворюється і примно-жується валовий внутрішній продукт.

РОЗШИРЕННЯ КОРДОНІВ РИНКУ [РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ РЫНКА] - прагнення компанії поширити свої товари на нові рин-ки, збільшити обсяг ринкового продажу.

РОЙЯЛТІ АБО РОЯЛТІ [РОЙЯЛТИ ИЛИ РОЯЛТИ] - 1, Періодичний платіж за право ко-ристуватися ліцензією на товари, винаходи, патенти, нововведення, видання книг, про-кат фільмів (обчислюється, як правило, у відсотках від вартості продажу). 2. Плата за право розробки і добування природних ресурсів.

РОЛЛ-ОВЕР [РОЛЛ-ОВЕР] - 1. Продовження строку кре-диту за допомогою його технічного погашен-ня і одночасного відновлення шляхом на-дання нового кредиту. 2. Переведення кош-тів з однієї форми інвестицій в іншу.

РОЛЛ-ОВЕРНА ІПОТЕКА [РОЛЛ-ОВЕРНАЯ ИПОТЕКА] - іпотечний кредит з плаваю-чою ставкою або періодичним рефінансу-ванням.

РОЛЛ-ОВЕРНИЙ КРЕДИТ [РОЛЛ-ОВЕРНЫЙ КРЕДИТ] - середньо- і довгострокові міжнародні фінансові кредити з плаваючою процентною ставкою.

РОТАПРИНТ [РОТАПРИНТ] - малоформатна друкарська машина, яка зас-тосовується для малотиражних видань.

РУБРИКА [РУБРИКА] - 1. За-головок, передній розділ у часописі, газеті. 2. Розділ, підрозділ, переднє узагальнене слово чого-небудь.

РУСВУД [РУССВУД] - назва типового чар-теру для перевезення лісу з портів Білого моря.

РУТИНА [РУТИНА] - побоювання нового, консер-ватизм, облудливість дотримання шаблону.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія