Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ [РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУ ЖИВАНИЕ] - обслуговування взаємних розрахунків фірм, компаній, організацій через банки та інші фінансово-кредитні ус-танови.

РОЗРАХУНОК БЕЗГОТІВКОВИЙ [РАСЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ] -Див. Безготівкові роз-рахунки.

РОЗРАХУНОК В ОПЕРАЦІЯХ 3 ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ [РАСЧЕТ В ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ] - 1. Поставка цін-них паперів для завершення операції. 2.Роз-рахунок, визначення залишків за операці-ями перед їх завершенням.

РОЗРАХУНОК ГОТІВКОЮ [РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ] -Див. Готівковий розрахунок.

РОЗРАХУНОК КОМЕРЦІЙНИЙ [РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ] - Див. Комерційний розрахунок.

РОЗРАХУНОК У КРЕДИТ [РАСЧЕТ В КРЕДИТ] - розрахунок на основі надання креди-ту покупцеві товарів, замовнику робіт для оплати цих товарів і робіт після поставки товару, виконання робіт. Кредит надається або продавцем, постачальником, виконав-цем робіт, або банком, кредитною установою.

РОЗРАХУНОК ЦІНИ [РАСЧЕТ ЦЕНЫ] - 1. Процес ціноутворення, в якому врахову-ють виробничі та інші витрати. 2. Документ, в якому наводиться розрахунок, кальку-ляція ціни.

РОЗРИВ [РАЗРЫВ] -несподівана різка змі-на ціни товару на ринку, за якої мінімальна ціна поточного дня вища за максимальну ціну попереднього дня (ріст ціни) або мак-симальна ціна поточного дня нижча за мі-німальну ціну попереднього дня (спад ціни).

РОЗРИВ ІНФЛЯЦІЙНИЙ [РАЗРЫВ ИНФЛЯЦИОННЫЙ] -Див. Інфляційний розрив.

РОЗРИВ КУРСІВ АКЦІЙ [РАЗРЫВ КУРСОВ АКЦИЙ] - розрив між межами коливань курсів акцій протягом двох днів поспіль, тоб-то розбіжність, розходження двох діапазо-нів коливань. Наявність істотного розриву звичайно є сигналом зворотного руху цін у зв'язку із значним збільшенням пропозиції або попиту.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія