Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РІВЕНЬ ПРОЦЕНТА [УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТА] -Див. Норма процента.

РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ [УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ] - Див. Рентабель-ність.

РІВЕНЬ ЦІН [УРОВЕНЬ ЦЕН] - середньоз-важена ціна, за яку куплені готові товари, по-слуги, цінні папери в даний проміжок часу.

РІВНІСТЬ [РАВЕНСТВО] - 1. Якісне понят-тя, що використовується в економічній на-уці в розумінні "рівність доходів", "майнова рівність", "рівність можливостей" тощо, щоб акцентувати наявність рівності або нерів-ності у стані окремих соціальних груп насе-лення. 2. Математична рівність, рівняння.

РІВНІСТЬ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ [РАВЕНСТВО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА] - принцип у менеджменті, згідно з яким той самий результат може бути отриманий різ-ними способами за різних початкових умов.

РІВНОВАГА ЕКОНОМІЧНА [РАВНОВЕСИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ] - стан економічної системи, ринку, що характеризується зба-лансованістю. врівноваженням двох різно-напрямлених факторів. Напр., рівновага попиту і пропозиції, виробництва і спожи-вання, доходів і витрат. Р.е. може бути не-стійкою, короткотерміновою або стійкою, довгостроковою.

РІВНОВАГА РИНКОВА [РАВНОВЕСИЕ РЫНОЧНОЕ] - досягнення стабільності рин-кової кон'юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.

РІВНОВАЖНА ЦІНА [РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА] - ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попи-том і пропозицією цього товару.

РІЗНИЦЯ БАЗИСНА [РАЗЛИЧИЕ БАЗИСНОЕ] - різниця між ціною на реальний то-вар на біржі і ціною ф'ючерсного контракту.

РІЗНИЦЯ КУРСОВА [РАЗНИЦА КУРСОВАЯ] -Див. Курсова різниця.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія