Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИНОК ПОКУПЦЯ (РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ] - ситуація на ринку, за якої величина пропозиції товару продавцями, які присутні на ринку, перевищує величину попиту на певний товар.

РИНОК ПОСЕРЕДНИКІВ [РЫНОК ПОСРЕДНИКОВ] - торгова діяльність організацій. фірм та інших юридичних осіб, які купують товари, послуги, цінні папери з метою їх нас-тупного перепродажу. Предметом продажу є також документи на товар, цінні папери, послуги. Організаційно Р.п. функціонують у вигляді бірж, аукціонів, ярмарок, торгів.

РИНОК ПРАЦІ [РЫНОК ТРУДА] - сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через Р.п. здійснюється продаж влас-ником на певний строк своєї здатності до праці, яка в ринкових умовах є специфічним товаром.

РИНОК ПРОДАВЦЯ [РЫНОК ПРОДАВЦА] - ситуація на ринку, за якої величина попиту на товар зі сторони покупців, що є на ринку, перевищує величину пропозиції даного товару.

РИНОК ПРОМІЖНИХ ПРОДАВЦІВ [РЫНОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДАВЦОВ] - Див. Ринок посередників.

РИНОК РЕГІОНАЛЬНИЙ [РЫНОК РЕГИОНАЛЬНЫЙ] -Див. Регіональні ринки.

РИНОК СВІТОВИЙ [РЫНОК МИРОВОЙ] - Див. Світовий ринок.

РИНОК СПОЖИВАЧА [РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЯ] - сукупність окремих осіб і домогос-подарств, що купують товари і послуги для особистого споживання.

РИНОК СТРАХОВИЙ [РЫНОК СТРАХОВОЙ] - система економічних відносин, що виникають з приводу купівлі-продажу спе-цифічного товару "страхове покриття" в процесі задоволення потреби у страховому захисті.

РИНОК ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ [РЫНОК ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ] -сукупність осіб і організацій, що купують товари та послуги, які використовуються при виробництві інших товарів і послуг на продаж, для здачі в оренду або поставки іншим споживачам.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія