Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИНОК КАПІТАЛІВ [РЫНОК КАПИТАЛОВ] - частина ринку позичкових капі-талів, де формується попит і пропозиція на середньо строковий і довгостроковий позич-ковий капітал.

РИНОК КОРОТКОСТРОКОВОГО КАПІТАЛУ [РЫНОК КРАТКОСРОЧНОГО КАПИТАЛА] - ринок для біржових дилерів, які купу-ють і продають надійні короткострокові цін-ні папери: векселі, депозити, сертифікати, банківські акцепти, комерційні векселі.

РИНОК ЛІКВІДНИЙ (РЫНОК ЛИКВИДНЫЙ] - стан товарного ринку або ринку цінних паперів, коли вільно здійснюються операції купівлі чи продажу товарів або цінних паперів за стабільного рівня цін, зба-лансованості між попитом і пропозицією.

РИНОК МІЖБАНКІВСЬКИЙ (РЫНОК МЕЖБАНКОВСКИЙ] - частина позичкових ка-піталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються й розмі-щуються банками здебільшого у формі між-банківських депозитів на короткі строки.

РИНОК МІЖДИЛЕРСЬКИЙ (РЫНОК МЕЖДИЛЕРСКИЙ] - неорганізований, стихійний, часто тіньовий ринок, коли ку-півля і продаж цінних паперів (облігацій, акцій) здійснюється за межами і без участі біржі. Інша назва- "вуличний" ринок.

РИНОК МІЖНАРОДНИЙ (РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ] - ринок покупців за межами країни, у т. ч. закордонних споживачів, ви-робників, проміжних продавців.

РИНОК МІСТКИЙ (РЫНОК ЕМКИЙ] - ри-нок з великим обсягом реалізації товарів за даного рівня цін.

РИНОК НЕСТІЙКИЙ [РЫНОК НЕУСТОЙЧИВЫЙ] - ринок, на якому швидко зміню-ються торгова кон'юнктура, співвідношен-ня попиту і пропозиції, рівень цін.1

РИНОК ОДНОСТОРОННІЙ [РЫНОК ОДНОСТОРОННИЙ] - ринок, на якому коти-рується тільки курс продавця або тільки курс покупця.

РИНОК ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ [РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ] - специфіч-на сфера товарних відносин, де об'єктом операції є грошовий капітал, що надається у позичку, і формується пропозиція та попит на нього.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія