Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИНОК ВАЛЮТНИЙ [РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ] -Див. Валютний ринок.

РИНОК ВИРОБНИКА [РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ] - сукупність організацій, компаній, фірм, що купують товари і послуги для використання їх у процесі виробництва.

РИНОК ВТОРИННИЙ [РЫНОК ВТОРИЧНЫЙ] - 1. Ринок без посередників, на якому здійснюються операції з купівлі або продажу цінних паперів між особами, що не є пер-вісними кредиторами і позичальниками. Кошти від такого продажу поступають власнику цінного паперу (інвестору), а не організації, що його випустила. 2. Операції з продажу або перепродажу товарів посеред-ником, а не первісним продавцем.

РИНОК ГРОШОВИЙ [РЫНОК ДЕНЕЖНЫЙ] -Див. Грошовий, ринок.

РИНОК ДВОСТОРОННІЙ (РЫНОК ДВУСТОРОННИЙ] - міжбанківській депозитний ринок, на якому курси покупця 1 продавця ідентичні.

РИНОК ЄВРОВАЛЮТ (РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ] - ринок валют країн Західної Євро-пи, де операції здійснюються у валютах цих країн. Р.е. є одним із секторів Євроринку, де здійснюються також масштабні кредитні операції з цінними паперами.

РИНОК ЄВРОДЕПОЗИТІВ (РЫНОК ЕВРОДЕПОЗИТОВ] - стійкі валютно-фінансові відносини щодо формування внесків в іно-земній валюті у великих комерційних бан-ках розвинутих країн за рахунок коштів, що створюються на ринку євровалют.

РИНОК ЄВРОДОЛАРІВ [РЫНОК ЕВРОДОЛЛАРОВ] - загальноєвропейський ринок американських доларів, що характеризуєть-ся високою мобільністю й оперативністю. Складається з кількох сотень банків-посеред-ників, що знаходяться у .найбільших фінан-сових центрах Європи. На Р.є. здійснюють-ся здебільшого міжбанківські кредитні та депозитні операції з американськими дола-рами. Власники капіталу мають на цьому ринку вищу дохідність вкладень порівняно з національними грошовими ринками.

РИНОК ЄВРОКРЕДИТІВ [РЫНОК ЕВРОКРЕДИТОВ] - стійкі кредитні зв'язки з надан-ня найбільшими комерційними банками різ-них країн міжнародних позик у євровалюті. Позичальниками в основному є транснаці-ональні корпорації і великі національні моно-полії, яким потрібні кредити для фінансуван-ня масштабних проектів, а також держави з помітним дефіцитом платіжних балансів.

РИНОК ЄВРООБЛІГАПІЙ [РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ] - стійкі відносини щодо бор-гових зобов'язань при довгострокових по-зичках у євровалюті, що оформляються у вигляді облігацій позичальників, у яких міс-тяться дані про суму боргу, порядок отри-мання процентів згідно з купонами.

РИНОК ІПОТЕЧНИЙ [РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ] -Див. Іпотечний ринок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія