Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕЦИДИВ [РЕЦИДИВ] - повторне здійснен-ня злочину особою, яка раніше відбула пока-рання за такий самий або за інший злочин.

РЕЦИДИВІСТ [РЕЦИДИВИСТ] - осо-ба. яка раніше була засуджена за скоєння злочину і знову вчинила злочин.

РЕЦИКЛЮВАННЯ (РЕЦИКЛИРОВАННИЕ] - перерозподіл коштів.

РЕЦИПІЄНТ [РЕЦИПИЕНТ] - фізична чи юридична особа, що отри-мує платежі, доходи. Під Р. розуміють також державу, що залучає закордонні інвестиції.

РЕЦИПІСА [РЕЦИПИССА] - попередня розписка в отриманні товару, що відіграє роль підтвер-дження і замінюється потім коносаментом.

РЕЧОВЕ ПРАВО [ВЕЩЕВОЕ ПРАВО] - час-тина цивільного права, що регулює правові відносини, предметом яких є речі (див. Річ). Його різновидами є право власності і право застави Див. також Річ, Застава.

РЕЧОВІ ДОКАЗИ [ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА] - предмети, що можуть свідчити про ті чи інші обставини, які ма-ють значення для розв'язання судових справ (напр., предмети, які були знаряддям скоєння злочину, об'єктом злочинних дій).

РИГОРИЗМ [РИГОРИЗМ] - без-перечне дотримання (до дріб'язковості) тих настанов, правил і принципів, що стосують-ся матеріальних і особливо моральних норм.

РИЕЛТЕР [РИЭЛТЕР] - торговець нерухомістю, агент з продажу нерухомості.

РИЗИК [РИСК] - небезпечність виникнен-ня непередбачених втрат очікуваного при-бутку, доходу, майна, коштів у зв'язку з випадковою зміною умов економічної діяль-ності, несприятливих обставин. Вимірю-ється частотою, вірогідністю виникнення того чи іншого рівня втрат. Найбільш небез-печними є ризики, які можуть перевищити величину очікуваного прибутку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія