Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕФОРМАЦІЯ БАЛАНСУ [РЕФОРМАЦИЯ БАЛАНСА] - зміни показників окремих ста-тей активу й пасиву бухгалтерського балансу підприємства або організації, внесені після затвердження річного звіту відповідно до роз-порядження вищестоящих органів щодо під-леглих чи дочірніх підприємств (структур).

РЕФОРМИ ЕКОНОМІЧНІ [РЕФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - Див. Економічні ре-форми.

РЕФОРМУВАТИ [РЕФОРМИРОВАТЬ] - змінюва-ти усталений порядок шляхом проведення реформ, перетворювати.

РЕФРИЖЕРАТОР [РЕФРИЖЕРАТОР] - транспортний засіб з холодильною установ-кою (автомобіль, вагон, судно) для переве-зення продуктів при зниженій температурі (за умов штучного охолодження), які псу-ються при плюсовій температурі.

РЕЦЕНЗЕНТ [РЕЦЕНЗЕНТ] - той, хто переглядає, дає оцінку дії, твору, дослідженню; автор рецензії.

РЕЦЕНЗІЯ [РЕЦЕНЗИЯ ] - стаття, замітка в періодичній пресі, мета якої полягає в кри-тичномурозгляді будь-якої наукової, техніч-ної чи художньої роботи, винаходу, твору мистецтва.

РЕЦЕПТ (РЕЦЕПТ] - 1. Рекомендація, вказівка про склад і виготовлення суміші, страви, ліків, розчину. 2. Переносно - порада, рекомен-дація, вказівка про засоби і спосіб розв'язан-ня проблеми, виходу з певної ситуації.

РЕЦЕПЦІЯ (РЕЦЕПЦИЯ] - 1. Запозичення одним сус-пільством (державою) економічних, соціоло-гічних і культурних форм, традицій, що по-бутували, діяли в іншій країні або в іншу епоху власної країни. 2. Запозичення одні-єю державою законів і правових норм іншої, більш розвинутої держави.

РЕЦЕСІЙНИЙ РОЗРИВ [РЕЦЕССИОННЫЙ РАЗРЫВ] - ве-личина, на яку повинні змінюватися сукуп-ні витрати з тим, аби реальний показник ефективності досяг неінфляційного рівня повної зайнятості.

РЕЦЕСІЯ [РЕЦЕССИЯ] - відносно невисокий, некритич-ний спад виробництва або сповільнення темпів економічного зростання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія