Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕФЕРЕНЦІЯ [РЕФЕРЕНЦИЯ] - 1. Довідка про ро-боту і службові обов'язки особи, що містить одночасно відгук про її роботу. 2. Рекомен-дація, характеристика, яка видана однією особою або підприємством іншій особі або організації для підтвердження їх відповід-ності певним вимогам у ділових колах і кре-дитоспроможності. Р. може бути надана на запитання третьої особи, яка хоче встано-вити ділові стосунки з іншою особою, але бажає при цьому заручитися думкою першої особи, яка користується високою репутаці-єю у діловому світі.

РЕФІНАНСУВАННЯ [РЕФИНАНСИРОВАНИЕ] - від-шкодування старої державної заборгова-ності шляхом випуску облігацій нової пози-ки, головним чином, заміни короткотермі-нових зобов'язань, строк погашення яких закінчується, довгостроковими цінними паперами або облігаціями.

РЕФІНАНСУВАННЯ КРЕДИТУ [РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА] - залучення ко-мерційним банком дешевих короткостроко-вих міжбанківських позик або кредитів цен-трального банку для забезпечення кредиту клієнтам за відносно невисокими процен-тними ставками, що перевищують ставки за залученими кредитами,

РЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА [РЕФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА] - один із видів антицик-лічного регулювання економіки поряд з деф-ляційною політикою.

РЕФЛЯЦІЯ [РЕФЛЯЦИЯ] - відновлення знижених цін до попереднього рівня, що здійснюється з допомогою державних захо-дів у період пожвавлення економіки з метою підтримки такого пожвавлення.

РЕФОРМА [РЕФОРМА] - перетворення, зміна, яка не порушує основ існуючої структури, але суттєво змінює її форму.

РЕФОРМА ГРОШОВА [РЕФОРМА ДЕНЕЖНАЯ] -Див. Грошова реформа.

РЕФОРМА ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЙНА [РЕФОРМА ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ] - грошова реформа, що передбачає обмін грошових знаків.

РЕФОРМА ГРОШОВА КОНФІСКАЦІЙНА [РЕФОРМА ДЕНЕЖНАЯ КОНФИСКАЦИОННАЯ] - грошова реформа, що передбачає анулювання старих грошових знаків без їх обміну.

РЕФОРМАТОР [РЕФОРМАТОР] - особа, яка є ініці-атором перетворення, реформи і керує її здійсненням.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія