Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕТРОСПЕКТИВА [РЕТРОСПЕКТИВА] (від латин, retro - назад і specto - дивлюсь) - звернення до минулого, погляд у минуле, аналіз минулих дій, подій, досягнень.

РЕТРОСПЕКЦІЯ [РЕТРОСПЕКЦИЯ] - спо-сіб оцінки сучасності з позицій минулих по-дій, дій, тенденцій.

РЕТРОЦЕСІОНЕР [РЕТРОЦЕССИОНЕР] - перестраховик, який ризикує у перестраху-ванні в порядку ретроцесії.

РЕТРОЦЕСІЯ [РЕТРОЦЕССИЯ] - 1. Передача пе-рестраховиком частини взятого на себе ри-зику іншим перестраховикам, подальше дрібнення ризиків. 2. Передача частини ко-місійних одним посередником іншому.

РЕТУР [РЕТУР] - те саме, що й ретратта. Див. Ретратта.

РЕФАКЦІЯ [РЕФАКЦИЯ] - знижка з ціни або ваги товару, якщо фактична якість його нижча за передбачену договорами, стандартами чи технічними умовами. Застосовують під час заготівлі с. -г. продуктів і у зовнішній торгівлі.

РЕФЕРАТ [РЕФЕРАТ] - 1. Коротке викладен-ня наукової праці, розробленої програми, змісту висвітленої проблеми. 2. Стислий зміст наукової дисертації, наукової доповіді.

РЕФЕРЕНДУМ [РЕФЕРЕНДУМ] - всенародне голосування (опитування), що проводиться у зв'язку з прийняттям нової конституції, інших важливих законів або із внесенням до них змін. У ньому можуть бра-ти участь усі громадяни держави, що мають виборчі права.

РЕФЕРЕНТ [РЕФЕРЕНТ] - по-садова особа, що готує доповіді керівникові, консультує його з певних питань і дає про-позиції, здійснює певне коло доручень.

РЕФЕРЕНТНІ ГРУПИ [РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ] - групи, які здійснюють прямий (при особистому контакті) чи непрямий вплив на відношення людини до когось (чо-гось) і на його поведінку, проводять аналіз і консультують з певних напрямів діяльності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія