Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕСКРИПЦІЇ СТЕРИЛІЗОВАНІ [РЕСКРИПЦИИ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ] - рескрипції, що купуються усіма банками країни в обов'-язковому порядку. Кошти від емісії блокують-ся на спеціальному рахунку з метою змен-шення готівкових грошей у фінансовій сис-темі країни. Р.с. є антиінфляційним заходом.

РЕСПЕКТ [РЕСПЕКТ] (фр. respect, від латин. respectus - повага) - пошана, повага, шля-хетність.

РЕСПЕКТАБЕЛЬНИЙ [РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ] (фр. respectable)-поважний, гідний, солідний, шляхетний, розважливий.

РЕСТ [РЕСТ] (англ. rest) - залишок.

РЕСТАВРАЦІЯ [РЕСТАВРАЦИЯ] (від латин. resauratio - відновлення) - відновлення, відбудова чого-небудь у первісному або близь-кому до первісного вигляді. Напр., відновлен-ня речей, будинків, машин, меблів, одягу,
зруйнованих.або пошкоджених пам'яток мистецтв і матеріальної культури тощо.

РЕСТАНТ (РЕСТАНТ] (від латин, restans (restantis) - той, що залишається) - 1. Ли-шок заборгованості на час складання балан-су. 2. Товар, що не користується попитом або непродані залишки.

РЕСТАРТ [РЕСТАРТ] - 1. Повторний запуск програми. 2. Відновлення роботи системи після її аварійного зупинення.

РЕСТИТУЦІЯ [РЕСТИТУЦИЯ] (від латин. restitutio - відновлення) - 1. Взаємне по-вернення сторонами, що уклали угоду, отри-маних згідно з договором грошей і товарів у разі, коли угода визнана недійсною. За неможливості повернути товари у натураль-ному вигляді повертається їхня вартість. Якщо виявиться, що у порушенні угоди вин-на одна зі сторін, Р. стає односторонньою, тобто гроші повертає тільки винувата сто-рона. 2. Повернення майна, неправомірно захопленого і вивезеного воюючою держа-вою з території противника.

РЕСТОРАН [РЕСТОРАН] - підприємство громадського харчування. Відрізняється від їдальні і кафе формою обслуговування, шир-шим асортиментом страв, вищим ступенем технології виробничих процесів і вищим рів-нем комфорту. Увечері в Р. організовують музичні та естрадні виступи, танці.

РЕСТРИКЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА [РЕСТРИКЦИОННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА] - політика скорочення сукупного попиту населення за рахунок зменшення державних витрат на закупівлю товарів і послуг з одночасним збільшенням податко-вих ставок і мита.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія