Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕПРЕСАЛІЇ [РЕПРЕССАЛИИ] (від латин. repressalial-утримувати, зупиняти)-при-мусові заходи, що застосовуються однією державою у відповідь на неправомірні дії другої (на відміну від реторсій].

РЕПРЕСИВНИЙ [РЕПРЕССИВНЫЙ] - той, що приду-шує, примусово припиняє щось.

РЕПРЕСІЯ [РЕПРЕССИЯ] (латин. repressio- придушення) - захід примусу, покарання, що здійснюється державними чи іншими органами.

РЕПРИВАТИЗАЦІЯ [РЕПРИВАТИЗАЦИЯ] (від латин, ге...- префікс, що означає від-творення, повторення, privatus - приват-ний, особистий) - повернення у приватну власність державного майна, що раніше належало приватному капіталу і було наці-оналізоване.

РЕПРИМАНД [РЕПРИМАНД] (фр. repri-mande) - усна догана.

РЕПРОДУКУВАТИ [РЕПРОДУЦИРОВАТЬ]
(від rе... і латин. produko - створюю) - від-новлювати щось (напр., вироблену продук-цію), відтворювати.

РЕПУТАЦІЯ [РЕПУТАЦИЯ] - загальна дум-ка, що створилась навколо кого-небудь, чого-небудь (людини., фірми або товару).

РЕСИПРОСІТІ [РЕСИПРОСИТИ] - зустріч-ні договори перестразування, звичайна ви-мога перестрахувальника - надати адек-ватну взаємність.

РЕСКОНТРО (РЕСКОНТРО] (італ. riscontro)- допоміжна бухгалтерська книга, що склада-ється з поодиноких особових рахунків.

РЕСКРИПЦІЇ [РЕСКРИПЦИИ] (англ. rescriptions) - казначейські облігації і векселі зі строками до 4 років, що випускаються для акумуляції коштів і регулювання ліквіднос-ті грошового ринку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія