Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ [РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ] - часткове віднов-лення об'єктів, основних засобів підприєм-ства для підтримки їх у робочому стані. Роз-різняють ремонт поточний, середній, капі-тальний, плановий, аварійний.

РЕМОНТ ПЛАНОВИЙ [РЕМОНТ ПЛАНОВЫЙ] - ремонт основних засобів, який здійснюється відповідно до намічених стро-ків, планів.

РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ (РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ] - часткове відновлення основних за-собів, що здійснюється за рахунок витрат виробництва.

РЕМОНТ СЕРЕДНІЙ [РЕМОНТ СРЕДНИЙ] - часткове відновлення (зменшення зносу) основних засобів виробництва, що здійсню-ється, як і за поточного ремонту, за рахунок витрат виробництва.

РЕМЮОР [РЕМЮОР] (від фр. remuer-руха-ти, зрушувати з місця) - високопрофесійний фахівець-винороб, що володіє рідкісними технічними прийомами звільнення (очи-щення) шипучих вин, зокрема шампансько-го, від осаду виключно при виготовленні вин за класичною технологією. Ці операції Р. здійснює вручну спеціальними прийома-ми - вібруючими обертами пляшки за го-динниковою стрілкою. Див. також Ремюр.

РЕМЮР [РЕМЮР] (від фр. remuer-рухати, зрушувати з місця) - оригінальна техноло-гічна операція, що застосовується виноро-бами у процесі виготовлення шипучих вин, зокрема марочного шампанського за дав-ньою класичною технологією. Здійснюєть-ся вручну ремюором, який спеціальними прийомами - синхронними вібруючими обертами наповненої пляшки за годиннико-вою стрілкою звільняє (очищує) поміщене в ній вино від осаду. Вперше Р. запровадила вдова відомого французького винороба Клі-ко у середині XIX ст. В Україні з шести заво-дів шампанських вин Р. застосовується лише на двох - Артемівському (Донецької обл.) і "Новому світі" (Автономна Республіка Крим).

РЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ (РЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ] - відновлення у правах громадянства даної країни осіб, які з будь-яких причин втратили їх.

РЕНАЦЮНАЛІЗАЦІЯ [РЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ] - повернення, зворотний перехід у державну власність колишньої приватної власності, яка виникла в результаті раніше проведеної приватизації.

РЕНДЖ [РЕНДЖ] - ряд портів на відзначе-ному відрізку берега. Напр.. "Афіни-Мар-сель рендж" означає, що фрахтівник має право направити судно в будь-який безпеч-ний порт між Афінами і Марселем, включа-ючи обидва поіменовані порти.

РЕНЕГАТ [РЕНЕГАТ] (латин, renegatus-від-ступник, від renego - зрікаюсь) - 1. Той, що перейшов у табір противників, зрадник, від-ступник. 2. Людина, яка зреклася своєї віри.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія