Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕЗЕРВИ БАНКІВСЬКІ [РЕЗЕРВЫ БАНКОВСКИЕ] - кошти комерційних банків та інших кредитних установ, які вони зобов'язані зберігати у центральному банку для забезпечення деяких своїх операцій згідно з нормами обов'язкових резервів. Величина і структура обов'язкових Р.б. неоднакові в різних країнах і періодично змінюються під впливом кон'юнктури ринку з урахуванням банківської практики. 2. Частина банківського капіталу, що призначена для компен-сації кредитів, рекуперація яких ставиться під сумнів.

РЕЗЕРВИ ВАЛЮТНІ [РЕЗЕРВЫ ВАЛЮТНЫЕ] -Див. Валютні резерви.

РЕЗЕРВИ ВИРОБНИЦТВА [РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА] - внутрішні можливості кра-щого використання ресурсів підприємств, компаній, що дають змогу збільшувати об-сяг виробництва продукції, підвищувати її якість без залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел і власного резервного фонду.

РЕЗЕРВИ ДЕРЖАВНІ [РЕЗЕРВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ] - створювані державою запа-си важливих видів сировини, матеріалів, палива, устаткування, зерна тощо.

РЕЗЕРВИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ [РЕЗЕРВЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ] - опе-ративно доступні активи на випадок виник-нення раптових значних платіжних вимог вкладниками банків.

РЕЗЕРВИ МІНІМАЛЬНІ [РЕЗЕРВЫ МИНИМАЛЬНЫЕ] -Див. Резерв обов'язковий.

РЕЗЕРВИ ПОТЕНЦІЙНІ [РЕЗЕРВЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ] - приховані резерви у діяльності акціонерного товариства, компанії, що дають змогу розраховувати на підвищення курсу акцій, на зростання кредитоспромож-ності.

РЕЗЕРВИ РОБОЧОГО ЧАСУ [РЕЗЕРВЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ] - джерела більш ефективного використання фонду робочого часу протягом робочого дня, місяця або року за рахунок скорочення простоїв, невиходів на роботу, запобігання втрат робочого часу протягом зміни тощо. Використання Р.р.ч. збільшує корисну тривалість робочого дня, тому їх називають екстенсивними резерва-ми підвищення продуктивності праці.

РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ [РЕЗЕРВЫ СТРАХОВЫЕ] - фонди, що створюються страхови-ми організаціями для гарантування випла-ти страхової компенсації.

РЕЗЕРВИ ФІНАНСОВІ [РЕЗЕРВЫ ФИНАНСОВЫЕ] - Див. Резервний капітелі, Фі-нансові резерви.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія