Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕДУКЦІЯ ПРАЦІ [РЕДУКЦИЯ ТРУДА] - приведення різних видів праці різної складності до єдиної міри за допомогою ви-користання коефіцієнтів складності, важ-кості праці.

РЕЕВАКУАЦІЯ [РЕЭВАКУАЦИЯ] - повер-нення населення, підприємств, установ. майна, техніки у місцевість, звідки вони були вивезені (евакуйовані) внаслідок сти-хійного лиха чи загрози військових дій.

РЕЕКСПОРТ [РЕЭКСПОРТ] - вивезення із країни раніше завезених, імпортованих си-ровинних та інших товарів з метою їх переп-родажу іншим країнам у тому ж вигляді або після певної обробки.

РЕЕМІГРАЦІЯ [РЕЭМИГРАЦИЯ] - процес повернення назад у країну населення, яке раніше емігрувало з різних причин в інші країни.

РЕЄСТР [РЕЕСТР] - 1. Форма реєстрації різних доку-ментів у бухгалтерському обліку і в діловод-стві. У бухгалтерії складають Р. карток, що їх відкривають для аналітичного обліку: у діловодстві Р. називають канцелярську кни-гу для реєстрації вхідних і вихідних докумен-тів тощо. 2. Список, показник, книга запи-су, обліковий документ, що має правове зна-чення.

РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ [РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ] - перелік платіжних вимог, що здаються у банк на ін-касо, в якому зазначаються найменування постачальника і номер його розрахунково-го рахунку, перераховуються номери і суми платіжних вимог.

РЕЄСТР ЦІННИХ ПАПЕРІВ [РЕЕСТР ЦЕННЫХ БУМАГ] - реєстр, що містить дані про всі цінні папери компанії.

РЕЄСТРАТОР (РЕГИСТРАТОР) - 1. Особа, що здійснює реєстрацію. 2. Зберігач. 3. Ав-томатичний прилад, що реєструє окремі показники.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК [РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС] - обов'язковий щорічний внесок, який здійснюється усіма учасника-ми біржової торгівлі.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР [РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР] - один з важливих видів посереднього оподаткування, що поширю-ється на реєстрацію документів, укладання угод за ставкою реєстраційного збору, яка встановлюється залежно від виду оподатко-вуваних операцій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія