Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕАКЦЕПТАЦІЯ [РЕАКЦЕПТАЦИЯ] - повтор-не прийняття до акцепту переказного век-селя, якщо спочатку акцепт був зроблений з обмеженням.

РЕАКЦІЙНИЙ [РЕАКЦИОННЫЙ] - ворожий усьому передовому, прогресивному, консервативний, прихильник повернення старих, віджитих порядків.

РЕАКЦІЯ [РЕАКЦИЯ] - 1. Швидке падіння цін після попереднього зростання. 2. Мит-тєве реагування когось на щось. 3. Взаємо-дія хімічних речовин (хімічна Р.).

РЕАЛІЗАЦІЯ [РЕАЛИЗАЦИЯ] - 1. Продаж вироблених або закуплених товарів, що супроводжуєть-ся отриманням грошового виторгу. 2. Вико-нання задуму, отримання результату.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВИ [РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА] - 1. Вступ у володіння заставою у разі, коли дебітор не виконує умов сплати кредиту. 2. Вимога Гарантії під видачу кре-диту в разі, коли дебітор втрачає платоспро-можність.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОКРИТТЯ [РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ] - операція з покриття зо-бов'язання (завчасне придбання товарів, цінних паперів, необхідних для покриття боргового зобов'язання).

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ [РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ] - відпуск товарів і одержан-ня за них грошової оплати. Р.п. відбувається між підприємствами-виробниками і підпри-ємствами-споживачами згідно з господар-ськими угодами. Усі розрахунки при цьому проводять через банки у формі безготівкових платежів або бартерних розрахунків. Реалі-зація товарів населенню для кінцевого спо-живання за готівку називається продажем.

РЕАЛІЗОВАНА ПРОДУКЦІЯ (РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ] - обсяг проданої підприємством за певний час і оплаченої покупцем продукції.

РЕАЛІЗОВУВАНІСТЬ [РЕАЛИЗУЕМОСТЬ] - показник здатності товару, цінного паперу, майна, інших матеріальних цінностей, послуг бути реалізованими, проданими на ринку.

РЕАЛІЗУВАТИ [РЕАЛИЗОВАТЬ] - 1. Здійснити задумані наміри, плани, викона-ти програми, проекти. 2. Продати товар, май-но, надати послуги, продати цінні папери.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія