Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РАФІНУВАННЯ [РАФИНИРОВАНИЕ] -очи-щення будь-якого продукту від сторонніх домішок.

РАХІВНИЦТВО [СЧЕТОВОДСТВО] - бух-галтерська справа; ведення рахунків. Див. також Бухгалтерський облік.

РАХІВНИЦЯ [СЧЕТЫ] - стародавній лі-чильний прилад. Використовувався до по-чатку другої половини XX ст. у бухгалтер-ському обліку. Витіснений сучасною обчис-лювальною технікою.

РАХУНКИ АКТИВНІ [СЧЕТА АКТИВНЫЕ] - Див. Активні рахунки.

РАХУНКИ ЛОРО [СЧЕТА ЛОРО] - 1. Рахунки, що від-крив банк своїм банкам-кореспондентам, на які вносяться усі суми, одержані або видані за їхніми дорученнями. 2. У банківській практиці термін "лоро" вживається щодо кореспондентського рахунку третього бан-ку, відкритого в банку кореспондента даної кредитної установи.

РАХУНКИ НАЦІОНАЛЬНІ [СЧЕТА НАЦИОНАЛЬНЫЕ] -Див. Національні рахунки.

РАХУНКИ ОСНОВНІ [СЧЕТА ОСНОВНЫЕ] - рахунки бухгалтерського обліку, в яких обліковуються господарські кошти підпри-ємства та зазначаються їх джерела.

РАХУНКИ ПАСИВНІ [СЧЕТА ПАССИВНЫЕ] -Див. Пасивні рахунки.

РАХУНКОВА ПАЛАТА [СЧЕТНАЯ ПАЛАТА] - вищий орган, який в деяких країнах здій-снює фінансовий контроль на державному рівні.

РАХУНОК [СЧЕТ] - 1. Таблиця (сторінка) у книзі чи картотеці для ведення бухгалтер-ських записів. 2. Назва рахунків (Р. каси, Р. сировини, Р. готової продукції тощо) та їхні шифри, які визначені планом рахунків.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія