Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РАБ [РАБ] - безправна людина, що перебу-ває у повній власності свого господаря - рабовласника, владного розпоряджатися не лише результатами її праці, а й життям.

РАБАТ [РАБАТ] - 1. Знижка з тарифу, яку надають компанії-перевізники вантажовідправникам за використання ними для перевезення своїх вантажів виключно суден цієї компанії. Застосовують два типи знижок: контрактнії вистрочені. 2. Знижка з ціни за умови, що товари від-правляються великими партіями.

РАДА [СОВЕТ] - 1. Порада, вказівка, наста-нова щодо виконання роботи, зобов'язань та ін. 2. Орган державної влади, самоврядуван-ня. 3. Колегіальний орган управління уста-новою, громадським об'єднанням. 4. Дорад-чий орган у наукових або навчальних уста-новах. 5. На Запорозькій Січі (до 1775 р.) та на Лівобережній Україні (до 1663 р.) - за-гальні збори козаків, дорадчий орган при гетьманові.

РАДА ДИРЕКТОРІВ [СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ] - керівний виконавчий орган акціо-нерного товариства, корпорації, що оби-рається акціонерами для вирішення прин-ципових питань управління товариством у період між зборами акціонерів. Р.д. створює правління для оперативного керування справами товариства.

РАДА СТАРІЙШИН [СОВЕТ СТАРЕЙШИН] - в Україні XVII-XVIII ст. - дорадчий орган при гетьмані, до складу якого входила вся генеральна старшина.

РАДИКАЛ [РАДИКАЛ] - 1. Прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів. 2. Член радикальної партії. 3. Знак математичної дії добування кореня.

РАДИКАЛЬНИЙ [РАДИКАЛЬНЫЙ] - рішучий крок або захід, що суттєво впливає на перебіг обста- вин, ситуацій, виконання планів, реаліза-цію програм.

РАЗОВИЙ ЗБІР [РАЗОВЫЙ СБОР] - один із видів платежів, що сплачує населення і під-приємці, який надходить до місцевого бю-джету. Напр., Р.з. проводять на ринках з громадян та підприємств, що продають с.-г. продукти, а також інші товари, якими дозволено торгувати. Див. також Місцеві податки і збори.

РАЙОН [РАЙОН] - місцевість, що вирізня-ється за географічними, економічними, ад-міністративними та іншими ознаками (Р. промисловий, Р. економічний, Р. скупчення транспортних магістралей).

РАЙТЕР [РАЙТЕР] - особа, яка бере зобов'-язання продажу "кол" і купівлі "пут" основ-них цінних паперів за опційною ціною.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія