Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПУЛЬСУЮЧИЙ ГРАФІК [ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ГРАФИК] - нерівномірне розміщен- ня реклами в межах одного часового періоду

ПУНКТ [ПУНКТ] - міра, якою визначаються коли-вання цін, вимірюється курс цінних паперів і валют на біржах.

ПУНКТ БАЗИСНИЙ [ПУНКТ БАЗИСНЫЙ] - Див. Базисний пункт.

ПУСК У ДІЮ [ВВОД В ДЕЙСТВИЕ] - початок господарського, виробничого використання збудованих об'єктів, основних засобів.

ПУТ [ПУТ] - опціон на продаж цінних паперів.

ПФЕНІГ [ПФЕННИГ] - розмінна монета Німеччини, дорівнює 1/100 марки.

П'Я [ПЬЯ] - розмінна монета М'янми, до-рівнює 1/100 к'ята.

П'ЯТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ [ПЯТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ] - основні питання, на які економічна наука має від-повідати: 1) що виробляти: 2) як виробляти; 3) як розподілити загальний обсяг вироб-леної продукції; 4) як підтримувати загальну зайнятість робочої сили; 5) як забезпечити гнучкість економічної системи. Конкрет-ніше питання стоїть так: що виробляти, як виробляти і для кого.