Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОГРАМОТЕХНІКА [ПРОГРАММОТЕХНИКА] - технологія розробки, налагодження, верифікації 1 впровадження програмного забезпечення.

ПРОГРАМУВАННЯ [ПРОГРАММИРОВАНИЕ) - теоретична і практична діяльність щодо забезпечення програмного управлін-ня обробкою даних, що включає в себе ство-рення програм, а також вибір структури і кодування даних.

ПРОГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ [ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ] - система оподаткування, побудована на принципі збільшення податкових ставок залежно від зростання доходу, що оподатко-вується.

ПРОГУЛ [ПРОГУЛ] - невихід на роботу про-тягом всього робочого дня без поважних причин. П. вважається також поява на ро-боті в нетверезому стані, незалежно від часу робочого дня. За П. до працівника застосо-вують заходи дисциплінарного впливу згід-но з чинним законодавством.

ПРОДАВЕЦЬ ОПЦІОНУ (ПРОДАВЕЦ ОПЦИОНА] - продавець опціону на цінні папе-ри, який негайно одержує премію за надан-ня покупцеві права вимагати виконання угоди з цінними паперами. П.о. бере на себе зобов'язання продати акції або купити акції.

ПРОДАЖ [ПРОДАЖА] - передання товару іншій особі в обмін на грошову оплату това-ру, одна з частин угоди "купівля-продаж".

ПРОДАЖ БОРГУ [ПРОДАЖА ДОЛГА] - нове явище для зовнішньої заборгованості, коли одні країни продають свій борг частково або повністю іншим країнам.

ПРОДАЖ ПЕРСОНАЛЬНИЙ [ПРОДАЖА ПЕРСОНАЛЬНАЯ] - усне представлення товару у розмові з одним або кількома потен-ційними покупцями з метою здійснення акту продажу.

ПРОДАЖ У КРЕДИТ [ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ] - продаж з оплатою окремими внесками.

ПРОДАЖНА ЦІНА [ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА] - ціна, за якою товар продається за готівку у разі негайної реалізації.