Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРИВАТНИК [ЧАСТНИК] - людина, яка займається приватним бізнесом, підприєм-ництвом, приватний власник, приватний торговець.

ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - інвестиції, фінансування яких здійснюється за рахунок власних дже-рел приватних суб'єктів господарювання.

ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ [ПРИВЕДЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] -Див. Витрати приведені.

ПРИВІЛЕЙОВАНІ АКЦІЇ [ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ] - Див. Акції привіле-йовані.

ПРИВЛАСНЕННЯ [ПРИСВОЕНИЕ] -проти-законне, необґрунтоване відторгнення об'єк-та власності, майнових і духовних цінностей від власника, здійснене особою, яка має мету в результаті такого акту стати власником цінностей незаконним, підступним шляхом.

ПРИЙМАЮЧА КРАЇНА [ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА] - країна, в якій міжнародна корпо-рація має дочірні, асоційовані компанії або фі-ліали, створені на основі прямих інвестицій.

ПРИКІНЦЕВИЙ ПРИСТРІЙ [ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО] -Див. Термінал.

ПРИКЛАДНА ПРОГРАМА [ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА] - програма, призначена для розв'язання задачі або класу задач у певній ділянці застосування систем обробки даних.

ПРИКЛАДНА СИСТЕМА [ПРИКЛАДНАЯ СИСТЕМА] -Див. Прикладне програмне забезпечення.

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] -програмне забезпечення, при-значене для розв'язання певної задачі або для надання користувачеві певних послуг.