Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОСТКОНТРОЛЬ [ПОСТКОНТРОЛЬ] - контроль результатів обчислень після вико-нання програми.

ПОСТОРІНКОВО ДРУКУЮЧИЙ ПРИЛАД [ПОСТРАНИЧНО ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] - тип пристрою, який друкує одночасно цілу сторінку вихідних даних. Інформація однієї сторінки накопичується у буфері друкуючого пристрою перед тим, як здійснюється її роздрукування.

ПОСТПАКЕТ [ПОСТПАКЕТ] - паку-нок з листами, які адресовані в один пункт.

ПОСТПРОГРАМА [ПОСТПРОГРАММА] -програма, що аналізує причини появи не-справностей (помилок, перебоїв) і викликаної ними зупинки у процесі виконання ос-новної програми.

ПОСТПРОЦЕСОР [ПОСТПРОЦЕССОР] - обслуговуюча програма, що перетворює результат роботи іншої програми відповідно до вимог формату, тобто вносить виправлення в опрацьований ЕОМ текст, напр., у системах машинного перекладу.

ПОСТСКРИПТУМ [ПОСТСКРИПТУМ] - приписка до тексту закінченого листа після підпису автора, як правило, з загальноприй-нятими позначками P.S.

ПОСТУЛАТ [ПОСТУЛАТ] - підтвердження, яке при побудові наукової теорії приймають без до-ведення (аксіома).

ПОСТУПКА ВИМОГИ (ЦЕСІЯ) (УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЯ)] - передача кре-дитором своїх прав за зобов'язанням під час його дії іншій особі. Здійснюється укладан-ням угоди між попереднім кредитором (це-дентом) і новим кредитором [цесіонарієм]. До набувача вимоги переходять права, які забезпечують виконання зобов'язання. Кре-дитор, який поступився вимогою іншій осо-бі, повинен передати їй усі документи, що свідчать про право вимоги. Цедент відпові-дає перед цесіонарієм за дійсність зобов'я-зання, але не відповідає за виконання його боржником. Боржник має право висувати проти вимог нового кредитора всі заперечен-ня, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання повідомлення про П.в.

ПОСТФАКТУМ [ПОСТФАКТУМ] - дії, що чинять-ся після того, як щось здійснилося, сталося, відбулося.

ПОТЕНТАНТ [ПОТЕНТАНТ] - володар, держа-вець, коронована особа.