Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОСЛУГА [УСЛУГА] - трудова доцільна ді-яльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживній вар-тості. Особливістю Л. є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

ПОСЛУГА ІНФОРМАЦІЙНА [УСЛУГА ИНФОРМАЦИОННАЯ] - Див. Інформаційні послуги.

ПОСЛУГА КОМЕРЦІЙНА [УСЛУГА КОММЕРЧЕСКАЯ] - різновид послуг, що нада-ються за відповідну оплату.

ПОСЛУГА КОНСУЛЬТАТИВНА [УСЛУГА КОНСУЛЬТАТИВНАЯ] - управлінське кон-сультування, послуга рекламного агента, бухгалтерська та юридична послуга тощо.

ПОСОЛЬСТВО [ПОСОЛЬСТВО] - 1. Очо-люваний послом постійний орган зовнішніх зносин держави, що перебуває на території іншої держави. 2. Будинок, у якому перебу-вають і діють посол і персонал посольства. З. Тимчасова спеціальна місія на запрошен-ня відповідної країни в особливо важливих випадках.

ПОСТ [ПОСТ] - 1. Об'єкт, що охороняється вартовим. 2. Воєнізована охорона підпри-ємств. 3. Відповідальна посада. 4. Місце, в якому зосереджені різні технічні засоби, сигнали. 5. Місце постійного чергування, спостереження.

ПОСТ... [ПОСТ...] - префікс, що означає наступність (напр., пострадянський).

ПОСТАВКА [ПОСТАВКА] -передача покуп-ки покупцеві відповідно до умов замовлень, угод.

ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНА [ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНАЯ] - продаж усієї сукупності виробів, товарів, що утворюють комплект і дають можливість використовувати їх у наборі.

ПОСТАВКА НЕГАЙНА [ПОСТАВКА НЕМЕДЛЕННАЯ] - поставка, що здійснюється від-разу після укладення договору, щонайпізні-ше - протягом 15 днів.