Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


table width="100%" border="1">
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОРІГ БІДНОСТІ [ПОРОГ БЕДНОСТИ] - рівень доходу (за відповідного рівня цін), який повністю витрачається сім'єю на спо-живання.

ПОРОГОВИЙ ДОХІД [ПОРОГОВЫЙ ДОХОД] - рівень доходу, який повністю вит-рачається домогосподарствами на спожи-вання.

ПОРТ [ПОРТ] - ділянка берега з при-леглим водним простором (акваторією), пристосована і обладнана для базування, стоянки, навантаження, розвантаження, ремонту й обслуговування морських і річко-вих суден.

ПОРТО [ПОРТО] - суми поштово-телег-рафних витрат, пов'язані з обслуговуванням клієнтів (наданням послуг), які кредитні, торговельні та інші обслуговуючі організа-ції (окремі підприємці, приватні особи) здій-снюють за рахунок своїх клієнтів.

ПОРТО-ФРАНКО [ПОРТО-ФРАНКО] - адміністра-тивна територія (порт або приморська об-ласть), у межах якої дозволяється ввезення і вивезення іноземних товарів без сплати мита.

ПОРТПЛЕД [ПОРТПЛЕД] - дорожня сумка, чохол для зберігання пледа або постільних речей.

ПОРТУПЕЯ [ПОРТУПЕЯ] - плечовий (або поясний) ремінь для пристібування осо-бистої зброї, польової сумки тощо.

ПОРТФЕЛЬ [ПОРТФЕЛЬ] - збірне поняття, що означає сукупність форм і ви-дів економічної, фінансової діяльності, від-повідних їм документів, коштів, замовлень, об'єктів.

ПОРТФЕЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ [ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ] - повний набір, сукупність (пере-лік) замовлень державних і недержаних, внутрішніх і зовнішніх замовників, що одер-жують виробничі організації, фірми на ви-робництво товарів, виконання послуг на поточний чи плановий період (квартал, пів-річчя тощо).

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - сукупність цін-них паперів, які є у інвестора (окремої осо-би, організації, фірми).