Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН [НАЛОГ НА ДОХОДЫ ГРАЖДАН] - податок, яким обкладається сукупний дохід громадян у грошовому обчисленні за минулий рік. Належить до прогресивно зростаючих по-датків, ставка якого зростає із зростанням річного доходу. Сплачується з доходів, що перевищують неоподатковуваний мінімум.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ [НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ] - Див. Податок на доходи громадян.

ПОДАТОК НА ЕКСПОРТ І ІМПОРТ (НАЛОГ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ] - податок, що сплачується експортерами та імпортерами у відсотках до вартості відповідних товарів. Див. також Мито.

ПОДАТОК НА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА [НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ] - податок на майно юридичних осіб, що надходить у державний і місцеві бюджети.

ПОДАТОК НА НАДПРИБУТОК [НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ] - податок на частину прибутку юридичних і фізичних осіб, яка перевищує її середній розмір за певний по-передній період. Застосовується як надзви-чайний захід у разі гострих фінансових ус-кладнень держави за значного зростання прибутку монополій.

ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ [НАЛОГ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ] -Див. Біржовий податок.

ПОДАТОК НА ОСОБИСТЕ МАЙНО [НАЛОГ НА ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО] - податок на власність фізичних осіб - будинки, будівлі, транспортні засоби.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ В ІНШІЙ КРАЇНІ [НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДРУГОЙ СТРАНЕ] - податок, платниками якого є компанії та інші організації, що визнаються юридичними особами за законодавством країни їх постій-ного місцеперебування, які здійснюють господарську діяльність на території іншої країни. Об'єктом обкладення є прибуток, отриманий іноземною особою. В Україні прибуток іноземної юридичної особи підлягає обкладенню за ставкою 30 відсотків.

ПОДАТОК НАТУРАЛЬНИЙ [НАЛОГ НАТУРАЛЬНЫЙ] - податок, що сплачується в натуральній, товарній формі (напр., продук-цією с.-г. виробництва).

ПОДАТЬ [ПОДАТЬ] - найпростіша форма прямого податку за феодалізму, що стягува-лась у рівних сумах, незалежно від розміру доходу чи майна платників податків.