Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПОДАТОК ГЕРБОВИЙ [НАЛОГ ГЕРБОВЫЙ] -Див. Гербовий податок.

ПОДАТОК ЗЕМЕЛЬНИЙ [НАЛОГ ЗЕМЕЛЬНЫЙ] -Див. Земельний податок.

ПОДАТОК ЗІ СПАДЩИНИ ТА ДАРУВАННЯ [НАЛОГ С НАСЛЕДСТВА И ДАРЕНИЙ] - податок, сплачуваний фізичними та юридичними особами у разі переходу майна від од-нієї особи до іншої за правом спадкоємства або у вигляді дарування.

ПОДАТОК 3 ОБОРОТУ [НАЛОГ С ОБОРОТА] - обов'язковий фіксований податок з юридичних осіб - підприємств, що реалізують товари власного виробництва безпосередньо або через збутові організації, додержуючись принципу одноразовості або одноланковості оподаткування. Є важливою статтею державного бюджету і суттєво впливає на розмір цін товарів.

ПОДАТОК З ПРОДАЖУ [НАЛОГ НА ПРОДАЖУ] - податок, що встановлюється у відсот-ках до вартості реалізованих товарів і по-слуг. Є різновидністю акцизного податку

ПОДАТОК МІЖДЕРЖАВНИЙ [НАЛОГ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ] - податок, що діє в межах міждержавних об'єднань, напр., у країнах ЄС на імпортну с.-г. продукцію. Кошти, отримані від цього податку, посту-пають у бюджет ЄС.

ПОДАТОК НА ВЛАСНІСТЬ [НАЛОГ НА СОБСТВЕННОСТЬ] - податок на нерухомість (землю і будівлі) та іншу майнову власність, що застосовується в ряді країн і сплачується як муніципальний податок у розмірі, про-порційному оцінці об'єкта власності.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ [НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ] -непрямий податок, що встановлюється як надбавка до ціни товарів і послуг. Сплачується підприємствами з суми приросту вартості на даному підприємстві, обчисленої як різниця між виторгом від реалізації товарів і послуг та сумою затрат на сиро-вину, матеріали, напівфабрикати, одержані від інших виробників. При цьому ряд това-рів, послуг, робіт, видів діяльності частково чи повністю звільняються від сплати цього податку.

ПОДАТОК НА ДОХІД [НАЛОГ ПОДОХОДНЫЙ] - прямий податок, яким оподаткову-ються безпосередньо доходи (напр., прибут-ковий податок, податок на заробітну плату і її приріст).

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ВІД ГРОШОВИХ КАПІТАЛІВ [НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ] - податок, який існує в деяких країнах, напр., в Австрії, Канаді, Іспанії, Франції. Ним обкладаються дивіденди, проценти на вклади в банках, доходи від цінних паперів тощо. Податок утримується при виплаті доходу власнико-ві грошового капіталу.