Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАКГАУЗ (ПАКГАУЗ] - складське приміщення для тичасового збе-рігання вантажів при митницях, залізнич-них станціях і т.п.

ПАКЕТ ДИСКІВ [ПАКЕТ ДИСКОВ] - ком-плект з кількох магнітних дисків - носіїв інформації.

ПАКЕТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ПАКЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ] -партія цінних паперів на велику суму.

ПАКЕТНИЙ ФАЙЛ [ПАКЕТНЫЙ ФАЙЛ] - Див. Командний файл.

ПАКОТИЛЬНИЙ ТОВАР [ПАКОТИЛЬНЫЙ ТОВАР] - товар низької якості.

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС [ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС] - комплекс базових галузей про-мисловості, котрі виробляють паливно-енергетичні ресурси. Об'єднує виробничу діяльність електроенергетики, нафтової та нафтопереробної, газової, вугільної, сланце-вої і торф'яної промисловості.

ПАПЕТТО [ПАПЕТТО] - срібна монета Папської області, карбувалася в 1754-1866 рр.

ПАРА [ПАРА] - розмінна монета Туреччини, дорівнює 1/40 куруша (піастра); Югославії -дорівнює 1/100 югославського динара.

ПАРАДИГМА [ПАРАДИГМА] - 1. Система форм одного й того самого слова, зокрема, яка представлена у вигляді таблиці (відмінювання іменників, дієслів). 2. Приклад з історії, що береться для доказу, порівняння.

ПАРАЛЕЛЬНА ВАЛЮТА [ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВАЛЮТА] -Див. Валюта паралельна.