Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛОГО... [ЛОГО...] - у складних словах відповідає поняттям "слово", "мова", "мовлення" (напр., логопат. логогриф)

ЛОГОГРАМА [ЛОГОГРАММА] - скорочен-ня; еліптична (скорочена) форма мови, необ-хідна в деяких ситуаціях спілкування (телег-рама, реклама тощо).

ЛОГОГРИФ [ЛОГОГРИФ] (загадка) - вид шаради-загадки, в якій задумане слово мо-же мати різні значення після переставлян-ня або опущення складів чи літер.

ЛОГОТИП [ЛОГОТИП] - спеціально роз-роблені оригінальні знаки, зображення, що відображають (уособлюють) зміст, повну або скорочену назву підприємства, установи, марки їх продукції (символи виду діяльнос-ті) з інформативно-рекламною метою. Набу-ває повної юридичної сили (належної влас-ності), коли він зареєстрований в органах юстиції чи запатентований відповідно до чинного законодавства.

ЛОГРОЛІНГ [ЛОГРОЛЛИНГ] - практика тор-гівлі голосами/серед членів законодавчих органів.

ЛОДИНГ [ЛОДИНГ] - плата за ризики, що сплачується додатково до процентів та ак-цизних платежів, стягується банком з номі-нальної вартості переводного векселя, пред-ставленого для проведення операцій (дис-контування). Ставка Л. залежить від іміджу (кредитоспроможності) платника за вексе-лем та індосантів.

ЛОЖА (ЛОЖА] - 1. Престижні місця для глядачів у залі театру. 2. Таємне товариство і місце зборів масонів.

ЛОЗУНГ [ЛОЗУНГ] - заклик, у якому стисло виражено провідну ідею, зав-дання, вимогу, принцип, мету і програму політичної, громадської організації.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ [ЛОКАЛИЗАЦИЯ] - обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторо-вими межами.

ЛОКАЛІЗУВАТИ [ЛОКАЛИЗИРОВАТЬ] - не допускати поширення чого-небудь далі виз-наченого місця.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія