Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІРА ІТАЛІЙСЬКА [ЛИРА ИТАЛЬЯНСКАЯ] - грошова одиниця Італії, поділяється на 100 чентези-мо. Введена в обіг у 1862 р.

ЛІРА ТУРЕЦЬКА [ЛИРА ТУРЕЦКАЯ] - гро-шова одиниця Туреччини, поділяється на 100 курушів. Введена в обігу 1861 р. замість піастра.

ЛІРИК [ЛИРИК] - 1. Автор лі-ричних творів. 2. Переносно-особа зі схиль-ністю до мрійливих, роздумливих настроїв.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО [ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО] - галузь, що межує з сільським господарством, пов'язується з вирощуван-ням, очисткою, охороною та експлуатацією лісів, лісорозведенням, створенням і під-тримкою зон-заказників.

ЛІСОВИЙ ДОХІД [ЛЕСНОЙ ДОХОД] -кош-ти, що надходять у бюджет за користування лісом. До їх складу входять: плата від пня (основна частина Л.д.}. яка утримується з лісозаготівельників у лісах державного зна-чення за відпуск лісу; сума від продажу бу-дівель лісозаготівельників; суми, що надхо-дять у вигляді штрафів за порушення пра-вил лісокористування тощо.

ЛІСП [ЛИСП] - алгоритмічна мова, що має засоби для обробки списків (нецифрової інформації). Використовує структури даних у вигляді двійних дерев. Широко застосовується для програмування задач у сфері штучного інтелекту.

ЛІСТИНГ ПОДВІЙНИЙ [ЛИСТИНГ ДВОЙНОЙ] - котирування цінних паперів однієї і тієї ж корпорації більш ніж на одній фондо-вій біржі.

ЛІТЕР [ЛИТЕР] - літерний білет, документ на право безоплат-ного або пільгового проїзду людей, переве-зення вантажів. Назва пов'язана з позна-ченням таких документів умовною літерою.

ЛІТЕРАЛ [ЛИТЕРАЛ] - 1. Лек-сична одиниця, яка однозначно відповідає деякому значенню. 2. Послідовність знаків (літер), що сприймається в програмі як кон-станта.

ЛІТЕРАЛЬНИЙ [ЛИТЕРАЛЬНЫЙ] - буквальний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія