Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛІКВІДАЦІЯ ДОБРОВІЛЬНА [ЛИКВИДАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ] - ліквідація, що здійснюється ліквідаційною комісією, на-значеною підприємством, котре припиняє свою діяльність.

ЛІКВІДАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ [ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ] - перетворення матеріаль-них і фінансових засобів та інших цінностей у готівку.

ЛІКВІДИ [ЛИКВИДЫ] - готівка у касі фір-ми та інша готівка, що знаходиться у її роз-порядженні.

ЛІКВІДНИЙ РИНОК (ЛИКВИДНЫЙ РЫНОК] - властивість ринку забезпечувати стабільну кон'юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.

ЛІКВІДНІ АКТИВИ [ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ] - 1. Засоби, які можна легко реалізува-ти, перетворивши їх у гроші. До Л.а. нале-жать: самі гроші, золото, короткотермінові державні цінні папери, кошти на поточних рахунках (до запитання) в банках, акції, об-лігації, векселі, що можуть бути проданими, майнові цінності, які можна швидко прода-ти, векселі, за якими настав строк оплати. 2. Кошти, які можуть бути використані для погашення боргових зобов'язань.

ЛІКВІДНІ ЗАСОБИ [ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА] -Див. Ліквідні активи.

ЛІКВІДНІСТЬ [ЛИКВИДНОСТЬ] - 1. Можливість перетво-рення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своє-часно сплатити суми своїх майнових зо-бов'язань. 3. Можливість (здатність) ринку реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрат стосовно їх номінальної вар-тості.

ЛІКВІДНІСТЬ АКЦІЙ [ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИИ] - можливість власника (утримувача) акцій перетворити їх у гроші, отримавши від продажу суму, більшу за витрачену при ку-півлі або обчислену з урахуванням отрима-них доходів, дивідендів.

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ [ЛИКВИДНОСТЬ БАЛАНСА БАНКА] - співвідношен-ня між активами і пасивами балансу банку за певними строками; при досягненні рів-ності активів і пасивів баланс вважається ліквідним.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ [ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ] - здатність банку своєчасно вико-нувати зобов'язання, перетворювати статті свого активу в гроші для оплати зобов'язань з пасиву.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія