Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛИХВАРСЬКИЙ КАПІТАЛ [РОСТОВЩИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ] - особлива форма позич-кового капіталу, за якої власник грошового позичкового капіталу надає у позику грошові кошти з умовою їх повернення з великим приростом - лихварським процентом, що сягає понад 100-200 % річних. Виник з появою товарно-грошових відносин, коли заможні феодали почали надавати збіднілим прошаркам ремісників, селян грошові позички, маючи від того великий зиск. Так з'явився особливий соціальний прошарок - лихварі. На зміну лихварському капіталові прийшов банківський капітал.

ЛИХВАРСЬКИЙ КРЕДИТ [РОСТОВЩИЧЕСКИЙ КРЕДИТ] -Див. Кредит лихвар-ський.

ЛИШОК ВИРОБНИКА [ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ] - різниця між поточною рин-ковою вартістю товару і мінімальною ціною, за якою виробник згоден продати свій товар.

ЛИШОК СПОЖИВАЧА [ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ] -різниця між ринковою ціною, за якою споживач придбав товар, і максималь-ною ціною, яку він згоден заплатити за да-ний товар.

ЛІБЕРАЛ [ЛИБЕРАЛ] - 1. Прихильник лібералізму; член ліберальної партії. 2. Переносно-людина, яка проявляє м'якотілість, благодушність, неспроможна боротись із негативними яви-щами суспільного, політичного чи економіч-ного життя.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ [ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ] - розширення волі економічних дій суб'єктів підприєм-ницької діяльності, зняття обмежень на фі-нансово-економічну діяльність, розкріпа-чення підприємництва.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІН [ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН] - перехід від державного ціноутворен-ня до системи вільних ринкових цін (ринко-вого ціноутворення).

ЛІБЕРАЛІЗМ [ЛИБЕРАЛИЗМ] - 1.У первісному розу-мінні - вільнодумство. 2. Безпринципне, примиренське ставлення до негативних явищ, до ворогів.

ЛІБОР [ЛИБОР] - середня ставка процента, за яким лондонські банки нада-ють позики першокласним банкам на рин-ку європейських валют. Л. визначає нижню межу кредиту, що змінюється. Найчастіше є основним орієнтиром, базовою ставкою для встановлення кожним банком своїх об-лікових ставок кредитного процента. Став ки Л. щодня публікуються в лондонській га-зеті "Файненшл таймс". З'явилися подібні ставки і в першокласних банках інших країн.

ЛІБРА [ЛИБРА] - 1. Старовинна римська одиниця ва-ги (близько 327, 45 г). 2. Міра вати в країнах Латинської Америки (близько 460 г).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія