Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛИСТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [ЛИСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] - список цінних паперів, що 2 регулярно випускаються банком, який реко-мендується клієнтам для розміщення ка-піталу.

ЛИСТ КОНКУРЕНТНИЙ [ЛИСТ КОНКУРЕНТНЫЙ] -документ, що зумовлює інфор-мацію про техніко-економічні показники, якість, ціни 1 комерційні умови при реалі-зації товару, котрий імпортується чи експор-тується.

ЛИСТ КУПОННИЙ [ЛИСТ КУПОННЫЙ] - Див. Купон.

ЛИСТ ПАКУВАЛЬНИЙ [ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ] - супровідний документ до вантажу, де дається перелік усіх видів і сортів товарів, що перебувають у кожному товарному місці. Він необхідний, коли в одній упаковці міс-тяться різні за асортиментом товари.

ЛИСТКИ (ЛИСТКИ] - спеціальні видання Національного котирувального бюро США з інформацією про ціни на цінні папери, що перебувають в обігу на позабіржовому фон-довому ринку.

ЛИСТКИ ЖОВТІ [ЛИСТКИ ЖЕЛТЫЕ] - листки Національного котирувального бюро США, в яких надрукована інформація про ціни на облігації, що перебувають в обігу на позабіржовому фондовому ринку.

ЛИСТКИ РОЖЕВІ [ЛИСТКИ РОЗОВЫЕ] - листки Національного котирувального бюро США, в яких містяться ціни на цінні папери, крім облігацій, що перебувають в обігу на позабіржовому фондовому ринку.

ЛИТ [ЛИТ] - грошова одиниця Литви, що дорівнює 100 центів. Введена з 1993 р.

ЛИХВАР [РОСТОВЩИК] - окремі особи - власники майнового, фінансового капіталу, що формують свій капітал за рахунок надан-ня позики (грошима, сільгосппродуктами) на кабальних умовах за сплату дуже високих процентів.

ЛИХВАРСТВО [РОСТОВЩИЧЕСТВО] -вид підприємницької діяльності зі здійсненням комерційних майново-фінансових опера-цій, за яких власник матеріальних ціннос-тей надає позички на певний строк під зас-таву майна за відповідну винагороду - про-цент, від розміру якого залежать суми при-бутків лихварів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія