Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛЕМПІРА [ЛЕМПИРА] - грошо-ва одиниця Гондурасу, поділяється на 100 сентаво.

ЛЕНДІНГ-БІЗНЕС [ЛЕНДИНГ-БИЗНЕС] - угода, бізнес-операція, результати якої змінюють активи фірми і відображаються в її фінансових звітах. До таких угод належать, наггр.. авансування, кредитування, надання позик.

ЛЕНД-ЛІЗ [ЛЕНД-ЛИЗ] - система передачі в позику або оренду зброї, боєпри-пасів, стратегічної сировини, продовольчих та інших товарів і послуг країнам-союзни-цям. Закон про ленд-ліз прийнятий в США в 1941 р.

ЛЕОНЕ [ЛЕОНЕ] -грошова одиниця Сьєр-ра-Леоне, поділяється на 100 центів.

ЛЕПТА [ЛЕПТА] - 1. Розмінна монета Греції, що дорівнює 1/100 драхми. 2. Переносно-по-сильний внесок у будь-яку справу.

ЛЕССЕ-ФЕР [ЛЕССЕ-ФЕР] - політика державного невтручання в еконо-міку і вільної конкуренції.

ЛИСТ АНОНІМНИЙ [ПИСЬМО АНОНИМНОЕ] - письмове повідомлення, заява про певні факти без зазначення прізвища автора, ад-ресоване до державних органів, громад-ських організацій, службових осіб та окре-мих громадян. Л.а. не спричинює правових наслідків, оскільки часто використовується як засіб наклепу або помсти. Автори наклеп-ницьких листів підлягають кримінальній відповідальності.

ЛИСТ АТЕСТАЦІЙНИЙ (ЛИСТ АТТЕСТАЦИОННЫЙ] - документ, в якому міститься ха-рактеристика роботи працівника, котрий проходить атестацію, її оцінка і рішення атестаційної комісії про відповідність пра-цівника посаді, яку він обіймає, а також про-позиції щодо підвищення або пониження в посаді. Зберігається разом з характеристи-кою на працівника, який пройшов атеста-цію, в його особовій справі.

ЛИСТ ЗАСТАВНИЙ [ЛИСТ ЗАКЛАДНОЙ] - цінний папір, забезпеченням якого є неру-хомість, заставлена банку (земля, будівлі тощо).

ЛИСТ ЗАСТАВНИЙ ЗАГАЛЬНИЙ [ЛИСТ ЗАКЛАДНОЙ ОБЩИЙ] - облігація, забезпече-на сукупною заставою на власність компа-нії, вищою від якої можуть бути одна чи біль-ше застав.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія