Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛЕЙТМОТИВ [ЛЕЙТМОТИВ] - 1. Основний мотив, що повторюється у музичному творі. 2. Пе-реносно-основна тема, провідна думка, що панує у творі, науковій праці, головна ідея.

ЛЕК [ЛЕК] - грошова одиниця Албанії, що введена в обіг в 1947 р.

ЛЕКАЖ [ЛЕКАЖ] - втрата у вазі або об'ємі товару внаслідок його пересипання, виті-кання при зберіганні і транспортуванні.

ЛЕКСЕМА [ЛЕКСЕМА] - слово-тип, структур-ний елемент мови; словникова одиниця з усіма її формами й значеннями в різних кон-текстах.

ЛЕКСИКА [ЛЕКСИКА] - 1. Сукупність слів окремої мови, діалекту. 2. Культура офі-ційно-ділової мови, яка полягає у мовній стандартизації, вмінні грамотно, точно та виразно передати думку засобами мови. Це означає дотримання правил і принципів ви-бору слів, словосполучень, синтаксичної ор-ганізації тексту згідно з загальною тенденці-єю уніфікації.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ [ЛЕКСИКОГРАФИЯ] - 1. Розділ мовознаства, який розробляє теоретичні принципи укладання словників. 2. Збирання слів та укладання словників як опис лексики живої мови. 3. Сукупність слов-ників даної мови і наукових праць із цієї галузі.

ЛЕКСИКОН [ЛЕКСИКОН] - словниковий запас якоїсь особи.

ЛЕКСИЧНИЙ [ЛЕКСИЧЕСКИЙ] - той, що стосується слів, словника.

ЛЕКТОР [ЛЕКТОР] - особа, яка читає лекцію пуб-лічно, за програмою навчального закладу тощо.

ЛЕКЦІЯ [ЛЕКЦИЯ] - 1. Публічний виступ з певного пи-тання. Одна з основних форм поширення політичних і наукових знань. 2. Виклад про-грамної теми навчального предмета або проблеми (навчальна, академічна лекції).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія