Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛЕГАЛЬНІСТЬ [ЛЕГАЛЬНОСТЬ] - дозволеність, від-повідність чинним законам; оформлене належним чином становище організацій, установ, партій, груп, друкованих видань тощо.

ЛЕГАТ [ЛЕГАТ] - доручення спадкоємцю передати певній особі частину спадщини або певну суму грошей.

ЛЕГЕНДА [ЛЕГЕНДА] - 1. Напис на моне-ті, медалі. 2. Видумана біографія, що засто-совується в розвідувальних органах.

ЛЕГЕНДАРНИЙ [ЛЕГЕНДАРНЫЙ] - той, що містить легенду, є легендою, оточений ореолом легенди, незвичайний.

ЛЕГІСЛАТУРА [ЛЕГИСЛАТУРА] - 1. В державному праві окремих європейських країн законний строк, а також визначений період діяльності, повноважень законодавчого органу. 2. Сукупність зако-нодавчих актів певної країни.

ЛЕГІТИМАЦІЯ [ЛЕГИТИМАЦИЯ] - узако-нення. визнання або підтвердження закон-ності прав і повноважень фізичних і юри-дичних осіб, а також підтвердження закон-ності відповідними документами.

ЛЕГІТИМНІСТЬ [ЛЕГИТИМНОСТЬ] - законність дій або підтвердження законності повноважен-ня, права діяльності фізичних чи юридич-них осіб.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ [ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ] - сукупність галузей про-мисловості, підприємства яких виготовля-ють головним чином предмети масового на-родного споживання. До легкої промисловос-ті входять текстильна промисловість (первин-на обробка бавовни, вовни, шовку, льону, джу-ту й кенафу; бавовняна, шерстяна, шовкова, льонарська, конопледжутова, трикотажна, текстильно-галантерейна, валяльно-повстя-на та ін. галузі), швейна промисле вість, шкі-ряна промисловість, взуттєва промисло-вість, дубильна промисловість, хутрова про-мисловість. Крім товарів народного спожи-вання (тканин, трикотажних і швейних ви-робів, взуття тощо), легка промисловість ви-готовляє засоби виробництва (бавовну-во-локно, льон-волокно, шовк-сирець, шкіру та ін. сировину). Підприємства легкої промис-ловості виготовляють продукцію з рослин-ної (бавовна, льон, коноплі, кенаф тощо), тваринної (вовна й шкіра) та хімічної сиро-вини. Україна має високорозвинуті сучасні підприємства, такі як Херсонський бавовня-ний комбінат. Тернопільський бавовняний, Чернігівський камвольний, Дарницький шов-ковий, Житомирський і Рівненський льоно-комбінати, шкіряні заводи, взуттєві фабри-ки, швейні і трикотажні фабрики тощо.

ЛЕГУА [ЛЕГУА] - міра довжини в країнах Латинської Америки (від 4 км до 6,6 км}: на Кубі, напр,, Л. = 4,24 км.

ЛЕЙ [ЛЕЙ] - 1. Грошова одиниця Румунії, яка введена в обіг в 1867 р. Поді-ляється на 100 бані. З 1890 р. румунський Л. став єдиною національною валютою з золотим вмістом в 0,2903 г чистого золота. 2. Грошова одиниця Молдови- молдавський Л..

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія