Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЛАТ [ЛАТ] - грошова одиниця Латвії, введе-на у 1993р.

ЛАТЕНТНА ЕКОНОМІКА [ЛАТЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА] - різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений кри-міногенний характер. Найвища латентність проявляється при господарських торговель-но-комерційних операціях, особливо при здій-сненні валютних операцій у перехідний пе-ріод до ринкової економіки у країнах з неста-більною законодавчою базою, надвисоким рівнем оподаткування, а також громіздкою системою державного управління з великим чиновницьким апаратом, що призводить до втаємничення прибутків, випуску неякісних підробних товарів і загалом розгулу хабар-ництва, криміналітету, корупції, плановості.

ЛАТЕНТНИЙ [ЛАТЕНТНИЙ] - прихований; той, що не виявляє себе видимими ознаками.

ЛАТИФУНДІЯ [ЛАТИФУНДИЯ] - велике земельне володіння.

ЛАТРІЯ [.. .ЛАТРИЯ] -у складних словах відповідає поняттям "служіння", "поклоніння".

ЛАУРЕАТ [ЛАУРЕАТ] - 1. У давніх греків і рим-лян - переможець у змаганнях ораторів, спортсменів, музикантів, яких вшановува-ли лавровим вінком. 2. Звання, яке присво-юється за видатні заслуги, перемоги у кон-курсах, фестивалях.

ЛЕВ [ЛЕВ] - грошова одиниця Болгарії, що складається із 100 стотинок. Введена в 1880 р. у зв'язку з утворенням незалежного Болгарського князівства.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ [ЛЕГАЛИЗАЦИЯ] - 1. Узаконення, нада-ння юридичної сили, дозвіл діяльності ор-ганізації. 2. Підтвердження справжності та юридичної сили документа, виданого в іншій державі у формі стверджуючого над-пису.

ЛЕГАЛІЗМ [ЛЕГАЛИЗМ] - поведінка, що лише зовнішньо узгоджується з загальноприйнятими мо-ральними вимогами, не відповідаючи справжньому духові моральності.

ЛЕГАЛЬНИЙ [ЛЕГАЛЬНЫЙ] - законний, визнаний, доз-волений законом, офіційними документа-ми, рішеннями, зафіксований нормативно-методичними матеріалами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія