Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІПОТЕЧНА ПОЗИЧКА [ИПОТЕЧНАЯ ССУДА] -довгострокова позика, кредит, що ви-дається під заставу нерухомості. Існує з дав-ніх часів. З середини XIX ст. набрала форми банківського кредиту під заставу землі, ви-робничих будівель, житлових будинків.

ІПОТЕЧНИЙ БАНК [ИПОТЕЧНЫЙ БАНК] - Див. Банк іпотечний.

ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ [ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ] - Див. Іпотечна позика. Кредит іпотечний.

ІПОТЕЧНИЙ РИНОК [ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК] - ринок іпотечних позичкових капі-талів, на якому відбувається купівля-про-даж іпотечних облігацій, що випускаються торгово-промисловими корпораціями і ви-користовуються для надання кредиту під заставу нерухомості.

ІПОТЕЧНИЙ СЕРТИФІКАТ [ИПОТЕЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - заставне свідоцтво, один з найпоширеніших видів цінних паперів, що котируються на біржі.

ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ [ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ] -Див. Іпотечний ринок.

ІРЕДЕНТИЗМ [ИРРЕДЕНТИЗМ] (італ. irre-dentismo, від irredento - незвільнений) -різновид національної політики держави (політичного руху, партії), спрямованої на об'єднання розпорошеного по світу народу, етносу; вимоги повернення раніше втра-чених територій певної держави з метою об'єдання їх у межах іншої держави.

ІРО [ИРО] - Міжнародна організація для втікачів, заснована у 1947 р. при Організації Об'єднаних Націй з метою допомоги влаш-туватися, репатріюватися чи переселитися до інших країн втікачам, політичним емігрантам і т. зв. переміщеним особам з ін-ших країн, переважно з країн Середньої і Схід-ної Європи. З 1952 р. опіку над втікачами в Західній Європі передано Високому Комісару при ООН (знаходиться у Женеві) та урядовим установам країн перебування втікачів.

ІРОНІЗУВАТИ [ИРОНИЗИРОВАТЬ] - глузувати, тонко, ущипливе насміхатися, говорити з іронією.

ІРОНІЯ [ИРОНИЯ] - 1. Тонке прихо-ване глузування. 2. У літературі - вид троп (зворотів), де слова, вирази вжиті не в пря-мому, а в образному, переносному значенні.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія