Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТИМНИЙ [ИНТИМНЫЙ] (фр. intime, від ла-тин. intimus - найглибший, таємний) - гли-боко особистий, приязний, сердечне щирий, дружній, задушевний; сердечний, любовний.

ІНТОНАЦІЯ [ИНТОНАЦИЯ] - 1. Ритмоме-лодійний лад мовлення, що залежить від під-вищення або пониження тону при вимові. 2. Тон, манера вимови, що виражає почуття, ставлення до предмета висловлювання.

ІНТРА-ВІРЕС ("ИНТРА-ВИРЕС"] - дії у межах повноважень.

ІНТРАПІДПРИЄМНИЦТВО [ИНТРАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО] - підприємницька діяльність, що здійснюється усередині вели-кої фірми або іншого ділового підприємства.

ІНТРИГА [ИНТРИГА] - 1. Приховані зловмисні дії, підступи, накле-пи. 2. Зав'язка, основна ситуація драми чи роману, навколо якої розвивається дія.

ІНТРИГАН (ИНТРИГАН] - людина, яка постійно вда-ється до інтриг проти кого-небудь.

ІНТУЇТИВНИЙ [ИНТУИТИВНЫЙ] - засно-ваний на інтуїції.

ІНТУЇТИВНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ [ИНТУИТИВНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ] - один із суб'єктивних методів управління, що ґрунтується не на використанні потрібного обсягу інформації, як інші методи, а на внут-рішній логіці керівника, на зіставленні зі структурою відомих ситуацій, використанні власного досвіду.

ІНТУЇЦІЯ [ИНТУИЦИЯ] - 1. В ідеалістичній філософії та психології - містична здатність безпосереднього розпізнавання істини без обґрунтування за допомогою доказів. 2. Здо-гад, проникливість, що ґрунтуються на по-передньому досвіді.

ІНФАНТИЛЬНИЙ [ИНФАНТИЛЬНЫЙ] - той, кому властивий інфантилізм, недорозвинений.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія