Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕРЛІНГВА [ИНТЕРЛИНГВА] (від інтер... і латин. lingua - мова) - штучна мова. Пер-ший її варіант на латинській основі створив у 1908 р. італійський математик Д. Пеано, другий у 1950р. запропонувала Міжнародна асоціація допоміжної мови, очолювана А. Гоудом (США).

ІНТЕРЛІНГВІСТИКА [ИНТЕРЛИНГВИСТИКА] - розділ мовознавства, що вивчає проб-леми, пов'язані зі створенням та функціону-ванням різних допоміжних мов - від між-народних мов типу есперанто, інтерлінгва тощо до математичних мов - посередників і кодів для машинного перекладу та інфор-маційних машин.

ІНТЕРЛІНЬЯЖ [ИНТЕРЛИНЬЯЖ] (фр. in-terlignage, від inter - між і ligne - лінія) - віддаль між нижньою і верхньою лініями шрифту двох суміжних рядків у книзі або іншому виданні.

ІНТЕРНАЛІЇ [ИНТЕРНАЛИИ] - втрати або вигоди, які отримують учасники угоди, що не були обумовлені при її укладанні. Вини-кають в умовах недостатньої (асиметричної) інформації.

ІНТЕРНАТ [ИНТЕРНАТ] (від латин, internus - внутрішній) - 1. Гуртожиток для учнів при школі для дітей-сиріт, інвалідів війни й праці, літніх людей та ін. 2. Закритий навчальний заклад, в якому вчаться й живуть.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ [ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ] - 1. Визначення чогось ін-тернаціональним; надання за договором усім державам права користуватися на рів-них засадах якоюсь територією, спорудою. рікою тощо. 2.1. капіталу - процес розши-рення сфери діяльності капіталу за межі держави, пов'язаний зі створенням наці-ональними компаніями своїх підприємств в іноземних державах і розширенням контак-тів між різними країнами. 3.1. виробництва - процес встановлення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ [ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ] - формування і розвиток економічних зв'язків з іншими країнами.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ (ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ] - прихильник інтернаціоналізму.

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ] - вартість товарів, обчислена виходячи з середньосві-тових витрат і цін.

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ [ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ НЫЙ] (від інтер... і латин, natio - народ) - міжнародний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія