Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ [ИНСТРУМЕНТАРИЙ] - сукупність інструментів, що їх застосовують у певній галузі.

ІНСТРУМЕНТИ НАКАЗУ ["ИНСТРУМЕНТЫ ПРИКАЗА"] - цінні папери, які можуть переходити із рук в руки за допомогою пе-редатного напису останнього власника.

ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ [ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА] - прийоми, що використовуються дер-жавою для забезпечення пропорційності у господарстві країни, створення системи со-ціальних компенсацій (податки, кредит, бан-ківський процент, цінові межі, цільові до-тації та інвестиції тощо).

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВІ [ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫЕ] - Див. Фінансові ін-струменти.

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВІ РИНКУ КАПІТАЛУ [ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКА КАПИТАЛА] -зобов'язання, здебіль-шого короткострокові (напр., казначейські зобов'язання, державні короткострокові облігації, комерційні векселі, банківські ак-цепти), які випускаються у продаж зі зниж-кою і не включають позичковий процент.

ІНСЦЕНУВАТИ [ИНСЦЕНИРОВАТЬ] - 1. Штуч-но відновити якусь подію для створення ілю-зії істинності. 2. Щось влаштувати, відобра-зити з метою ввести когось в оману.

ІНТАГЛІОДРУК [ИНТАГЛИОПЕЧАТЬ] - друк, елементи якого виступають над по-верхнею паперу, тому їх можна відчути на дотик. Є одним із захисних елементів па-перових грошей, цінних паперів.

ІНТЕГРАЛ [ИНТЕГРАЛ] (від латин. тїе§ег- цілий) - границя суми нескінченно великої кількості нескінченно малих величин, одер-жаних певним способом з відповідної функції.

ІНТЕГРАЛЬНА СХЕМА (ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА] - електронний прилад, який скла-дається з багатьох мініатюрних транзисто-рів та інших елементів схеми, об'єднаних у моноблок (чіп).

ІНТЕГРАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ [ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - узагальнені, зведені, синте-тичні показники розвитку економіки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія