Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНСПЕКЦІЯ ПОДАТКОВА [ИНСПЕКЦИЯ НАЛОГОВАЯ] - державний орган, який контролює дотримання законодавства про податки, правильність нарахування, повно-ту і своєчасність внесення у бюджет подат-ків і платежів. При ускладненнях щодо стяг-нення платежів податкові інспекції зверта-ються за допомогою до податкової міліції.

ІНСПІРАЦІЯ [ИНСПИРАЦИЯ] (від латин. inspiratio - натхнення, навіювання) - на-мова, навіювання, спонукання ззовні, підбу-рювання.

ІНСПІРУВАТИ [ИНСПИРИРОВАТЬ] (від ла-тин. inspiro - навіюю, надихаю) - 1. Підбу-рювати до якихось дій. 2. Навіювати комусь той чи інший спосіб дій.

ІНСТАНЦІЯ [ИНСТАНЦИЯ] (латин, instantia - безпосередня близькість) - ступінь в уп-равлінській ієрархії, на якій перебуває пев-на установа, ланка управління відносно ін-ших установ. Вищестояща І. знаходиться вище за рівнем прав прийняття рішень.

ІНСТИНКТ [ИНСТИНКТ] (від латин, instinc-tus - спонукання) - 1. Складні природже-ні реакції (акти поведінки), типові для певно-го виду людей, організмів на зовнішні і внут-рішні подразники. 2. У розмовній мові - чуття, несвідоме спонукання до чого-небудь.

ІНСТИТУТ [ИНСТИТУТ] (від латин. institu-tum -устрій, установа) - 1. Сукупність норм права, що охоплює певні суспільні відно-сини. 2. Назва науково-дослідних установ, а також вищих спеціалізованих навчальних закладів. 3. Навчально-методичні установи системи підвищення кваліфікації спеціа-лістів.

ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [ИНСТИТУТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] -Див. Інвестицій-ний інститут.

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ [ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ] - інститут, створений приватними ко-мерційними банками передових країн світу з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення банків-учасників, досліджен-ня питань міжнародного кредиту.

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА [ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ФИНАНСОВ ПРИ КИЕВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО] - один з провідних економічних вищих навчальних закладів в Україні. Зберігаючи найкращі традиціїї Київського національного університету імені Тараса Шевченка та використовуючи новітні освітні технології, він здобув широкого визнання серед багатьох найвідоміших вузів світу. Адреса інституту: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а. кім. 901, 904 з 9:00 до 18:00 щоденно, крім неділі. тел.: 266-5217, 266-5008, факс: 2666198, тел./факс: 266-6415. E-mail: kiembi@econom.univ.kiev.ua URL: http://www.kiembss.univ.kiev.ua ... Примечание - настоятельно рекомендую сюда поступаь, ибо я тут учусь [Voyevodin - site owner + designer&administrator].

ІНСТИТУЦІЇ [ИНСТИТУЦИИ] (від латин. institutio - настанова) - 1. Назва елемен-тарних підручників римського цивільного права. 2. Установи, заклади.

ІНСТИТУЦІЙНА ОДИНИЦЯ [ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА] - економічний агент, який може володіти товарами й активами. мати економічні зобов'язання і від своєї осо-би здійснювати операції з іншими агентами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія