Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДОСО [ИНДОССО] - проставлення напи-су на звороті цінного паперу.

ІНДУКТА [ИНДУКТА] - назва мита, що зби-ралося з купців за привезені товари до Геть-манщини у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Право на стягнення І. час-то віддавалося на відкуп. Скасовано у 1754р.

ІНДУКТИВНИЙ [ИНДУКТИВНЫЙ] - 1. За-снований на індукції; той, що користується методом індукції. 2. Метод дослідження, за якого від спостереження окремих фактів і явищ переходять до встановлення загаль-них правил і законів.

ІНДУКЦІЯ [ИНДУКЦИЯ] (латин, inductio - наведення, збудження) - 1. Спосіб матема-тичних доведень 1 визначень. 2. Логічний умовивід від часткових поодиноких випад-ків до загального висновку, від окремих фак-тів - до узагальнюючих.

ІНДУЛЬГЕНЦІЯ [ИНДУЛЬГЕНЦИЯ] (латин. indulgentia - милість, прощення) - у Рим-ському праві - помилування з нагоди яко-гось торжества.

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ [ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ] - процес створення великого машин-ного виробництва в усіх галузях господар-ства країни, і особливо промисловості.

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КРАЇНИ [ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ] - переведення еконо-міки країни на промислові рейки, значне збільшення частки промислового вироб-ництва в економіці, створення великого ма-шинного виробництва в усіх або в окремих галузях економіки.

ІНДУСТРІЯ [ИНДУСТРИЯ] (латин, industria -діяльність, старанність)-промисловість.

ІНЕРТНИЙ [ИНЕРТНЫЙ] (від латин, iners (inertis) - невправний, млявий) - бездіяль-ний, нерухомий, відсталий.

ІНЕРЦІЯ [ИНЕРЦИЯ] (від латин, inertia - бездіяльність, нерухомість) - властивість тіла зберігати рівномірний прямолінійний рух або спокій, поки зовнішня причина (си-ла або дія іншого тіла) не виведе його з цього стану.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія