Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДОСАМЕНТ [ИНДОССАМЕНТ] (нім. Indossament, італ. indosamento, від in-на і dorsum - спина) - передатний напис влас-ника на звороті чеків, векселів, коносамен-тів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі. І. виконує також гарантійну функцію, оскіль-ки кожен І. (а їх за одним векселем може бути кілька) несе за оплату векселя солідарну від- повідальність разом з векселедавцем та ак-цептантом. Див. також Жиро.

ІНДОСАМЕНТ БЛАНКОВИЙ (ИНДОССАМЕНТ БЛАНКОВЫЙ] - індосамент на пред'-явника, тобто без назви особи, на користь якої переведений документ,

ІНДОСАМЕНТ ДРУЖНІЙ (ИНДОССАМЕНТ ДРУЖЕСКИЙ] - індосамент, який виконує гарантійну функцію.

ІНДОСАМЕНТ ІМЕННИЙ [ИНДОССАМЕНТ ИМЕННОЙ] - індосамент, що містить назву особи, на користь якої переводить документ.

ІНДОСАМЕНТ ОБМЕЖЕНИЙ (ИНДОССАМЕНТ ОГРАНИЧЕННЫЙ] - документ (век-сель) з написом, який виключає можливість передачі його іншій особі.

ІНДОСАМЕНТ ОРДЕРНИЙ [ИНДОССАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ] - форма індосаменту, за якої в передавальному написі вказують конкретну особу (індосанта), за чиїм наказом вексель підлягає оплаті і котра повинна згодом здійснити індосамент.

ІНДОСАМЕНТ ПОВНИЙ [ИНДОССАМЕНТ ПОЛНЫЙ] -Див. Індосамент іменний.

ІНДОСАМЕНТ ЦІЛЬОВИЙ [ИНДОССАМЕНТ ЦЕЛЕВОЙ] -форма індосаменту, за якої вка-зують мету передавання векселя іншій особі (напр., "Для депонування"). Такий напис має характер доручення, і новий власник век-селя може індосувати вексель тільки з цією метою.

ІНДОСАНТ [ИНДОССАНТ] (від нім. indossant) - особа, що передає свої права за векселем іншій особі, про що перша особа зазначає у передатному напису на звороті векселя.

ІНДОСАТ [ИНДОССАТ] - особа, на користь якої передається документ за індосаментом (передатним написом).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія