Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДЕКС РИНКУ [ИНДЕКС РЫНКА] - за-гальний показник динаміки ринку, який включає відношення цін до випущених в обіг акцій.

ІНДЕКС РІВНЯ ЖИТТЯ [ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ] - індекс, що характеризує зміну рівня реальних доходів населення, його пев-них соціальних груп. Визначається з ураху-ванням зміни кон'юнктури - як грошових доходів населення, так і цін на споживчі то-вари і послуги для населення.

ІНДЕКС САС-40 [ИНДЕКС САС-40] - про-відний паризький біржовий індекс.

ІНДЕКС СИНТЕТИЧНИЙ [ИНДЕКС СИНТЕТИЧЕСКИЙ] - індекс, за допомогою ви-користання якого результат загальної зміни, що зумовлюється складним економічним явищем, розчленовується відповідно до ок-ремих компонентів або факторів, що впли-вають на нього.

ІНДЕКС СОБІВАРТОСТІ [ИНДЕКС СЕБЕСТОИМОСТИ] - показник, що характеризує середню оцінку спрямування та інтенсив-ності зміни собівартості одиниці продукції у відносній формі.

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН [ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН] - показник динамі-ки вартості споживчого кошика, який міс-тить фіксований набір товарів і послуг масо-вого споживання. Є основним показником рівня інфляції в країні.

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН І ТАРИФІВ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ [ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ] - використовується для індексації грошових доходів населення. Обчислюється на підставі систематичних статистичних спостережень за зміною цін у роздрібній торгівлі, на ринках тощо.

ІНДЕКС ФОНДОВОГО РИНКУ [ИНДЕКС ФОНДОВОГО РЫНКА] - показник фондо-вого ринку, який відображає увесь спектр цінних паперів, що перебувають в обігу на цьому ринку.

ІНДЕКС FTSE-100 [ИНДЕКС FTSE-100] - провідний індекс Британської фондової бір-жі (Лондонський біржовий індекс).

ІНДЕКС ХЕДЖУВАННЯ [ИНДЕКС ХЕДЖИРОВАНИЯ) - показник, що відображає використання біржового механізму змен-шення ризику. Визначається як відношення числа відкритих контрактів або неліквідних зобов'язань хеджерів до величини того то-варного капіталу, який схильний до ризику зміни вартості.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія